Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Līga Henke

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:FLK_026LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Līga Henke
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmakoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Santa Purviņa
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizioloģija, ķīmija, bioķīmija, atsevišķu slimību simptomātika.
Mērķis:
Veicināt pamatzināšanu apguvi vispārīgajā un speciālajā farmakoloģijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija. Vispārīgā farmakoloģijaNodarbības1.00auditorija
2Speciālā farmakoloģija. Eferentās nervu sistēmas farmakoloģija 1Nodarbības1.00auditorija
3Speciālā farmakoloģija. Eferentās nervu sistēmas farmakoloģija 2Nodarbības1.00auditorija
4Speciālā farmakoloģija. Aferentās nervu sistēmas farmakoloģijaNodarbības1.00auditorija
5Centrālās nervu sistēmas farmakoloģija 1Nodarbības1.00auditorija
6Centrālās nervu sistēmas farmakoloģija 2Nodarbības1.00auditorija
7Vielmaiņu ietekmējošo līdzekļu farmakoloģija 1Nodarbības1.00auditorija
8Vielmaiņu ietekmējošo līdzekļu farmakoloģija 2Nodarbības1.00auditorija
9Iekšķīgo slimību farmakoloģija. Kardiovaskulārās sistēmas farmakoloģijaNodarbības1.00auditorija
10Iekšķīgo slimību farmakoloģija. Elpošanas orgānu funkcijas ietekmējošie zāļu līdzekļiNodarbības1.00auditorija
11Iekšķīgo slimību farmakoloģija. Gremošanas orgānu funkcijas ietekmējošie zāļu līdzekļiNodarbības1.00auditorija
12Pretmikrobu un pretparazītu līdzekļi. Antiseptiskie un antimikotiskie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – vispārīgās un speciālās farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā atlasīšana un analizēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala pārbaudījums – rakstisks eksāmens (daudzatbilžu tests).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst teorētiskās pamatzināšanas farmakoloģijā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs novērtēt medikamentozās terapijas lomu veselības aprūpes organizēšanā, kā arī klasificēt farmakoloģiskās grupas.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: - Vispārināt attiecīgās medikamentozās ārstēšanas riskus un ieguvumus. - Interpretēt profesionālu informāciju par zālēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. 4. Izdevums, ZIC, 2011
2Receptūra un farmakoloģija. Mācību līdzeklis profesora I.Purviņa redakcijā – Rīga, RSU, 2008 – 168 lpp.
3Lekciju materiāls RSU E-studijas