Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Fizikas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andris Mikulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Fizika; Cietvielu fizika

Mērķis

1. Veicināt zināšanu apguvi par galvenajiem vispārīgās medicīniskās fizikas jautājumiem.
2. Veicināt izpratnes veidošanu par fizikas likumu nozīmi medicīnas diagnostikas aparatūras principos un slimību diagnostikā.
3. Apgūt kursā ietverto medicīniskās fizikas jautājumu (biomehānikas, asinsrites, acs optiskās sistēmas, dzirdes) uzdevumu tipus un to risināšanas metodiku.

Priekšzināšanas

Zināšanas matemātikā un fizikā. Valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
1. Korekti lietot medicīniski fizikālos terminus.
2. Izklāstīt fizikas un matemātikas nozīmi medicīnā un slimību veidošanās procesos.
3. Aprakstīt medicīnas diagnostikā iegūstamo parametru fizikālās īpašības un iegūšanas veidus.
4. Izskaidrot kardiovaskulāro slimību diagnostikas pamatprincipus.
5. Izskaidrot asinspārliešanas un šļirču uzbūvi no fizikāli-matemātiskā viedokļa.
6. Nosaukt un novērtēt elektromagnētiskā spektra diapazonu iedarbības veidus uz cilvēka veselību.
7. Paskaidrot lāzera uzbūvi, tā darbības principus, izmantošanu medicīnā un lāzerdrošību.
8. Izskaidrot vienkāršākās medicīniskās diagnostikas aparatūras uzbūves un darbības principus.
9. Novērtēt apkārtējās pasaules fizikālo iedarbību uz cilvēka ķermeni un aizsardzības pasākumus no nevēlamas iedarbības.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
1. Pratīs apstrādāt fizikālo mērījumu datus.
2. Pratīs lietot medicīniskajā fizikā izmantotos terminus.
3. Pratīs izmērīt un novērtēt radiācijas fona vērtības.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt fizikālus (gan dabas, gan tehnoloģiskus) fenomenus, to iedarbību uz cilvēka ķermeni un pamatot to izmantošanu medicīnas diagnostikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO1BakalaursObligātsAleksandrs Mičko
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO2BakalaursObligāts