Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar nozīmīgāko laikmetīgās fotogrāfijas virzību un autoriem, kā arī attīstīt studentu prasmi orientēties aktuālajos laikmetīgās fotogrāfijas procesos un izprast vispārējo kultūras un sociālo kontekstu saistībā ar tiem.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Izpratne un orientēšanās fotogrāfijas lietojumā laikmetīgajā mākslā, tās vēsturiskajā attīstībā, izpratne par fotogrāfijas kontekstu saistībā ar citām laikmetīgās mākslas un kultūras parādībām.
Izpratne par laikmetīgās fotogrāfijas lomu 20. gs. 2. puses avangarda mākslā.
Laikmetīgās mākslas, dokumentālās fotogrāfijas un fotožurnālisma saikņu apzināšana, svarīgāko laikmetīgās fotogrāfijas stratēģiju, pieeju, metožu, vēstījuma veidu pārzināšana.
Aktuālāko tēmu un diskursu laikmetīgajā fotogrāfijā pārzināšana.

Prasmes

Patstāvīgi orientēties fotogrāfijas lietojumā laikmetīgajā mākslā, kontekstualizēt to saistībā ar citām laikmetīgās mākslas un kultūras parādībām.
Iepazīt laikmetīgās fotogrāfijas lomu 20. gs. 2. puses avangarda mākslā.
Salīdzināt, analizēt, interpretēt laikmetīgās fotogrāfijas un tai radniecīgo nozaru piemērus, to saikni.
Atpazīt un izprast aktuālāko tēmu un diskursu lietojumu laikmetīgajā fotogrāfijā.

Kompetences

Pārzināt un praktiski orientēties laikmetīgās fotogrāfijas vispārējo zināšanu jomā.
Pārzināt laikmetīgās fotogrāfijas attīstību un vadošās tendences, strādājot ar informāciju un to kritiski analizējot.
Patstāvīgi orientēties informācijā un literatūrā par laikmetīgo fotogrāfiju, attīstīt tās analīzes spējas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO5BakalaursObligāts