Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar fotogrāfijas vēsturi Latvijā – notikumiem, personām un institūcijām no 19. gs. otrās puses līdz mūsdienām, galveno uzmanību veltot 20. gs. fotogrāfijas attīstības specifikai sociālpolitisku un kultūras notikumu kontekstā.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie pārzina svarīgākos autorfotogrāfus, viņu darbus un idejas. Pārzina svarīgākos autorus (filozofus, kultūrteorētiķus u.tml.) un viņu idejas par fotogrāfiju plašākā kultūrvēsturiskā kontekstā.

Prasmes

Studējošie prot autonomi pētīt un analizēt fotogrāfijas ideju vēstures tekstus un izmantot savas izpratnes par fotogrāfiju veidošanu. Spēj izvērtēt un kritiski diskutēt par fotogrāfijas vēsturi un attēliem no dažādiem laika posmiem. Spēj atpazīt noteiktu fotogrāfu vai fotogrāfijas virzienu darbus. Spēj kritiski izvērtēt populārās kultūras fotoattēlus.

Kompetences

Studējošie orientējas fotogrāfijas izpratnes vēstures svarīgākajos aspektos. Orientējas svarīgākajās autorfotogrāfijas personālijās un viņu darbos. Demonstrē augsta līmeņa kompetences, kritiski izvērtē dažāda rakstura fotogrāfijas (autorfotogrāfija, fotožurnālistika, komerciālā fotogrāfija u.c.).

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO2BakalaursObligāts
Fotogrāfija, FON4BakalaursObligāts