Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:9 / 13.5
Kursa vadītājs:Aleksandrs Timofejevs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne; Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Panākt, lai studējošie kursa apguves rezultātā spētu izmantot franču valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1 īmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Priekšzināšanas

Bez priekšzināšanām.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
• zinās un izmantos minimālo leksiku un frāzes sadzīves situācijās;
• zinās vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos;
• spēs noteikt, vai attiecīgais teikums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām;
• spēs atpazīt biežāk sastopamās franču valodas konstrukcijas.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
• spēs atrast tekstā vajadzīgo informāciju, izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, informācijas nodošanai un tās uzturēšanai;
• saprast vienkāršus tekstus par ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, laika prognozes u.c.,
• spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām;
• spēs uzrakstīt personīgu vēstuli;
• spēs izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE5BakalaursIerobežota izvēleNataļja Nafikova
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE3BakalaursIerobežota izvēleNataļja Nafikova
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR5BakalaursIerobežota izvēleNataļja Nafikova
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR3BakalaursIerobežota izvēleNataļja Nafikova
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE5BakalaursIerobežota izvēleNataļja Nafikova
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE3BakalaursIerobežota izvēleNataļja Nafikova
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE4BakalaursIerobežota izvēle
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR4BakalaursIerobežota izvēle
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE4BakalaursIerobežota izvēle