Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ritma Rungule, Ritma Rungule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija

Mērķis

Padziļināt un paplašināt zināšanas par ģimenes socioloģijas teorētiskajām un metodoloģiskajām nostādnēm, kā arī veidot padziļinātu izpratni par ģimenes politikas kā sociālās politikas jomas būtību un tās ietekmes aspektiem.

Priekšzināšanas

Iepriekš jābūt apgūtam vispārējās socioloģijas kursam, socioloģisko pētījumu metodēm un sociālās politikas pamatkursam.

Rezultāti

Zināšanas

Pārzina ģimenes jēdziena definēšanas pieejas, ģimenes izpētes teorētiskās un metodoloģiskās pieejas, paradigmas un perspektīvas; ir priekšstats par to, kā šīs idejas var tikt pielietotas kā praktiski instrumenti ģimenes izpētē un problēmu analīzē; padziļinātas zināšanas un izpratne par ģimenes politikas nepieciešamību, būtību un ietvērumu.

Prasmes

Studiju kursa gaitā tiek attīstītas un pilnveidotas prasmes ģimenes politikas tipu un modeļu identificēšanā, analizēšanā un alternatīvu izvērtēšanā; kurss sekmē prasmes un iemaņas ģimenes politikas ietekmes aspektu noteikšanā un politikas rezultātu novērtēšanā.

Kompetences

Studējošie spēj argumentēti analizēt ģimenes pārmaiņu norises kopsakarā ar ģimenes politiku un tās attīstības iespējām.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM3MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM2MaģistrsIerobežota izvēle