Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Tatjana Muravska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Makroekonomika

Mērķis

Sniegt kompaktu, skaidru un precīzu priekšstatu par globālā biznesa attīstību, veicot unikāla eksperimenta Eiropas vēsturē, kas noveda pie valstu ekonomiskās, politiskās, juridiskās un monetārās integrācijas, novērtēšanu.

Priekšzināšanas

Makroekonomika, mikroekonomika, ievads tiesību teorijā, ekonomikas un biznesa vēsture.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par globālās biznesa vides īpatnībām un likumsakarībām uzņēmējdarbības kontekstā.

Prasmes

Prasmes analizēt un pētīt globālā biznesa politisko un tiesisko vidi, izdarīt secinājumus. Izprast valstu politikas īpatnības un to ietekmi uz uzņēmējdarbību gan vietējā, gan globālā mērogā.

Kompetences

Spēja analizēt valstu politikas veidošanas principus un īpatnības; spēja raksturot tiesiskās vides īpatnības.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE3BakalaursObligātsSergejs Stacenko