Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Sabīne Grīnberga
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar baseina terapiju kā vienu no rehabilitācijas metodēm.

Priekšzināšanas

Fizikā, fizioloģijā, biomehānikā, terapeitiskajā vingrošanā, pamatzināšanas iekšķīgajās slimībās, ortopēdijā, neiroloģijā un psihosomatikā. Jāpārzina grūtnieču, geriatrisko un pediatrisko pacientu fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Par hidroterapijas ietekmi uz cilvēka organismu un tās pielietošanas iespējām dažādu saslimšanu rehabilitācijā.

Prasmes

Aprakstīt hidroterapijā pielietojamās metodes.

Kompetences

Spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot atbilstošāko metodi noteiktas saslimšanas rehabilitācijā vai veselības stāvokļa uzlabošanā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.