Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Vladimirs Voicehovskis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Veidot studentu izpratni par profesionālo komunikāciju kā būtisku ārsta praktiskā darba sastāvdaļu. Sniegt zināšanas par propedeitikas pamatprincipiem, etioloģiju, patoģenēzi, klīnisko ainu, laboratorisko un cita veida izmeklēšanu, diferenciāldiagnozi, diagnostikajiem kritērijiem, izmeklēšanas, ārstēšanas plānu un profilaksi svarīgākajām iekšķīgām slimībām, attīstīt praktiskās iemaņas slimnieka izmeklēšanā, iepazīstināt ar medikamentozās terapijas pamatprincipiem (galvenās medikamentu grupas), to blaknēm.

Priekšzināšanas

Zināšanas no ievada medicīnas vēsturē, ētikā un tiesībās; cilvēka anatomijā un fizioloģijā; bioķīmijā; mikrobioloģijā; patoloģiskā anatomijā un patoloģiskā fizioloģijā, farmakoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūs zināšanas un kompetenci par vissvarīgākajām sirds, bronhu, plaušu slimībām, endokrīnām, hematoloģiskām, reimatoloģiskām, nieru un gastrointestinālā trakta slimībām, to etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiskiem kritērijiem, ārstēšanas principiem. Studenti iegūs zināšanas par slimnīcas un ambulatorās medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanu.

Prasmes

Studenti pratīs diagnosticēt mācītās slimības, novērtēt smagumu, gaitu, profilaksi un ārstēšanu pirms zobārstniecības manipulācijām.

Kompetences

Studenti spēs veikt situācijas analīzi, demonstrēt individuālu attieksmi pret pacientu un radošu pieeju katrā klīniskā gadījumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF5MaģistrsObligātsNataļja Voskresenska
Zobārstniecība, SSNSF5MaģistrsObligātsVladimirs Voicehovskis
Zobārstniecība, SSNSFz4MaģistrsObligātsVladimirs Voicehovskis
Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF4MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF4MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSFz5MaģistrsObligāts