Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2019 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

2018 - pašlaik

Vadošais pētnieks

Rīgas Stradiņa universitāte, ERAF līdzfinansēts projekts „Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai”

2013 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra

2018 - 2018

Eksperts pētījumu metodoloģijā

Rīgas Stradiņa universitāte, ERAF līdzfinansēts projekts „Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai”

2014 - 2015

Pētnieks

Rīgas Stradiņa universitāte, ERAF līdzfinansēts projekts „Jauna dermokosmētikas līdzekļa izstrāde pacientiem ar metabolo sindromu ādas barjerfunkcijas atjaunošanai”

2013 - 2016

Docenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

2013 - 2013

Asistenta p.i. ( Ārvalstu nodaļas studentiem)

Rīgas Stradiņa universitāte, Iekšķigo slīmibu katedra

2011 - 2016

Organizātors, ārsts-psihoterapeits – voluntārais darbs, līguma darbs

RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnika SIA

2010 - 2011

Ārsts-psihoterapeits – voluntārais darbs

Sabiedrības veselības fonds, nodibinājums

2009 - 2013

Stundu pasniedzējs (Ārvalstu nodaļas studentiem)

Rīgas Stradiņa universitāte, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedra

1996 - 2006

Organizātors, vadītājs, pasniedzējs

Latvijas minimāli invazīvas ķirurģijas mācību un konsultācijas centrs

1994 - 2012

Organizātors, menedžeris, direktors, valdes priekšsēdētājs

Dina-Medika SIA

1992 - 1994

Organizātors, ārsts-konsultants

Dina Dentamed GmbH, pārstāvniecība Latvijā

1989 - 1992

Organizātors, ārsts-reanimatologs

Rīgas 1.Dzеmdību nams, Detoksikācijas un imunokorekcijas nodaļa

1988 - 1992

Vēcākais laborants, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks

Rīgas Medicīnas institūts, CZPL, Mātes un bērna aizsardzības nodaļa

1986 - 1988

Medicīnas dienesta priekšnieks

Kirovas rajonā Civilās aizsardzības štābs

1986 - 1988

Galvēna ārsta vietnieks

Rīgas 5.apvienota slimnīcā

1984 - 1992

Vēcākais laborants – voluntārais darbs

Rīgas Medicīnas institūts, CZPL, Kinīskās hemodializes un hemosorbcijas grupa

1984 - 1986

Ārsts-ķirurgs-stomatologs

Liepājas pilsētas slimnīcā

1982 - 1984

Medicīnas māsa

Paula Stradiņa Republikas klīniskajā slimnīca, Reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļa

Izglītība

2012

Dr.med. - Medicīnas doktors, zinātnes apakšnozare − veselības aprūpe, diploms D Nr. 0140*.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darbs: „Starptautisko operāciju kontingenta dažu oksidatīvā stresa rādītāju kā posttraumatiskā stresa sindroma izpausmes noteikšana un korekcija, izmantojot antioksidantus"

2008 - 2011

Doktora studiju programma "Medicīna", apliecinājums Nr.00103.

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora studiju programma "Medicīna"

1979 - 1985

Ārsta diploms, ārsta-stomatologa kvalifikācija, diploms ЛВ Nr.129738.

Rīgas Medicīnas institūts

1969 - 1979

Vidējā izglītība, atestāts Nr.Л 288510.

Rīgas 63. vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 • 2018. - Ghent university, Family medicine and primary care dept., Medical communication course - pieredzes apmaiņa. Ghent (Belgium);
 • 2018. - Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs, cikls „Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati”. Rīga (Latvija);
 • 2017-2018. - Alius Lingua / Rīgas Stradiņa universitāte, Angļu valodas kursi (B2.2). Rīga (Latvija). Sertifikāts Nr.1489-2018.;
 • 2017. - European Association for Communication in Health Care, Royal College of Surgeons in Ireland – apmācības kurss "Curriculum Development in Communication Skills Teaching". Dublin (Ireland);
 • 2017. - Rīgas Stradiņa universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs, tematiskajās mācībās „Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei”. Rīga (Latvija);
 • 2016-2017. - Alius Lingua / Rīgas Stradiņa universitāte, Angļu valodas kursi (B2.1). Rīga (Latvija). Sertifikāts Nr. 1426-2017.;
 • 2016. - European Association for Communication in Health Care, Cambridge University – apmācības kurss "What to Teach in Communication Skills Teaching". Cambridge (GB);​
 • 2014. - St. George's University of London – Fundamentals of Assessment Course in medical and other health professional areas. London (GB);
 • 2013. - Rīgas Stradiņa universitāte – apmācības kurss "Datubāzes un meklēšanas stratēģijas elektroniskajos resursos". Rīga (Latvija);
 • 2009-2011. - Piedalīšanās starptautiskajos XI., XII., XIII. Freida lauka fonda seminaros – Association de la Foundation du Champ Freudien. Paris (France) / Riga (Latvija);
 • 2009-2010. - Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte – specializācijas programma "Kliniska psihopatologija, psihiatrija un psiho-farmakologija", sertifikāta Nr. 022989. Rīga (Latvija);
 • 2008-2011. - Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte - specializācijas programma "Psihodinamiskā psihoterapija", sertifikāti Nr. 020650, 021844, 023702, 024694, 2011/2421. Rīga (Latvija);
 • 1993-2011. - Karl Storz - endoskope Mācību centri (Berlīne, Tutlingena, Vācija; Maskava, Krievija; Kreuclingena, Šveice), Charité - Universitätsmedizin klīnika (Berlīne, Vācija), Karolinska University Hospital (Stokholma, Zviedrija), Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos (Kauņa, Lietuva), Klaipeda City hospital (Klaipēda, Lietuva), MIC-klinik (Berlīne, Vācija), Paracelsus-Klinik (Cvikava, Vācija), Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology (Maskava, Krievija), Tartu University klīnika (Derpata, Igaunija) – mācību kursi, semināri un vorkšopi Minimāli invazīvā ķirurģijā​: laparoskopija, ginekoloģija, uroloģija, LOR, muguras un neiroķirurģija; ekstrakorporālā litotripsija, telemedicīna;​
 • 1988-1989. - Rīgas Medicīnas institūts, Ārstu un provizoru kvalifikācijas cеlšanas fakultāte – Specialitāte - Anestezioloģija-reanimatoloģija, apliecība pie diploma ЛВ Nr. 129738, reģ. Nr. 0845. Rīga (Latvija);
 • 1988. - Valsts Kijevas ārstu kvalifikācijas cеlšanas institūts, Anestezioloģijas-reanimatoloģijas katedra – Ultraviolets asinis apstarošanas kursi. Kijeva (Ukrainas PSR)​;
 • 1988. - Plovdivas Medicīnas universitāte, Medicīnas bioloģijas katedra, Neauglības klīniskās imunoloģiskās problēmas - stažēšanās;
 • 1987. - Centrālais ārstu kvalifikācijas cеlšanas institūts (ЦОЛИУВ) – Klīniskas toksikoloģijas cikls, apliecība pie diploma ЛВ Nr. 129738.​ Maskavā (Krievijas PSR).​

 

ZINĀTNISKAIS GRĀDS

 

2012. - Medicīnas doktors, zinātnes apakšnozare - veselības aprūpe, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (Latvija). Diploms D Nr. 0140*.

 

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS

 

 • 2019. - Asociētais profesors klīniskās medicīnas nozarē, medicīniskās komunikācijas apakšnozarē, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (Latvija). Diploms Nr. APD 153.;
 • 2013. - Docents, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (Latvija).

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Zinātniskas intereses:

 • Medicīniskā komunikācija;
 • Dzīves kvalitāte;
 • Posttraumatiskā stresa sindroms;
 • Oksidatīvāis stress;
 • Antioksidanti.

 

Zinātniskas aktivitātes:

 • 2018.-pašlaik - Rīgas Stradiņa universitāte, eksperts pētījumu metodoloģijā. ERAF līdzfinansēts projekts „Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai” Nr. KC-PI-2017/44 - 2. etaps;
 • 2018.-pašlaik - Rīgas Stradiņa universitāte, Iekšķigo slīmibu katedra, post-doktoranta T. Ivaščenko promocijas darba „Depresijas simptomātikas un oksidatīva stresa radītājus mijedarbība ar stabilas koronāras sirds slimības gaitu" vadītājs;
 • 2018. - International Conference on Communication in Healthcare, Porto, Portugal - Zinātniskās komitejas loceklis;
 • 2018. - Rīgas Stradiņa universitāte, eksperts pētījumu metodoloģijā. ERAF līdzfinansēts projekts „Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai” Nr. KC-PI-2017/44 - 1. etaps;
 • 2015-2018. - Rīgas Stradiņa universitāte, Iekšķigo slīmibu katedra, doktoranta T. Ivaščenko promocijas darba „Depresijas simptomātikas un oksidatīva stresa radītājus mijedarbība ar stabilas koronāras sirds slimības gaitu" vadītājs;
 • 2014-2015. - Rīgas Stradiņa universitāte, pētnieks. ​Dalība ERAF līdzfinansētā projektā „Jauna dermokosmētikas līdzekļa izstrāde pacientiem ar metabolo sindromu ādas barjerfunkcijas atjaunošanai";​
 • 2008-2012. - Rīgas Stradiņa universitāte, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedrā, doktorants, zinātniskā grāda pretendents. Pētījuma tēma: „Starptautisko operāciju kontingenta dažu oksidatīvā stresa rādītāju kā posttraumatiskā stresa sindroma izpausmes noteikšana un korekcija, izmantojot antioksidantus";​
 • 1989. - Rīgas Medicīnas institūts, CZPL - jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks. Pētījuma tēma: „Kara traumas un stresa eferentas ārstēšanas metodes" (Kijevas kara apgabala hospitāļa bāzē);
 • ​1988-1992. - Rīgas Medicīnas institūts / Latvijas Medicīnas Akadēmija, CZPL, Mātes un bērna aizsardzības nodaļā - vecākais laborants, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks. Pētījuma tēma: „Detoksikācijas metodes perinatāloģijā. (UV asinis apstarošanas pielietošana dzemdniecībā-ginekoloģijā)";
 • 1982-1988. - Rīgas Medicīnas institūts, CZPL, Kinīskās hemodializes un hemosorbcijas grupa, voluntārais darbs. Pētījuma tēma: „Heparinizācijas pietiekamības novērtējums hemosorbcijās operācijas laikā". ​​

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

 

 

Izstrādātie studiju kursi

 

 • Medicīniskā komunikācija ISK_203
 • Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes​ ISK_083​
 • Iekšķīgās slimības ar propedeitiku​​ ISK_063
 • Stomatoloģiskās problēmas klīniskajā reimatoloģija​ ISK_038
 • Aktualitātes pneimonoloģijā NBS ārstiem TIF

 

Vadītie studiju kursi

 

 • Medicīniskā komunikācija ISK_203
 • Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes​ ISK_083
 • Iekšķīgās slimības ar propedeitiku​​ ISK_063
 • ​Stomatoloģiskās problēmas klīniskajā reimatoloģija​ ISK_03
 • Aktualitātes pneimonoloģijā NBS ārstiem TIF

 

Docētie studiju kursi

 

 • Medicīniskā komunikācija ISK_203
 • Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes​ ISK_083
 • Iekšķīgās slimības ar propedeitiku ISK_063
 • Tematiskais cikls "Docēšana starpkultūru vidē" PIC
 • Psihosomātiskā medicīna un psihoterapija​

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

 • promocijas darbi: 1
 • kvalifikācijas darbi (SPD): 7

recenzētie:

 • promocijas darbi: 0
 • kvalifikācijas darbi (SPD): 8

 

Projekti

 

 • 2018-pašlaik - ERAF līdzfinansēts projekts „Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai” (Nr. KC-PI-2017/44, 2. etaps), vadošais pētnieks;
 • 2018. - ERAF līdzfinansēts projekts „Krēms ādas barjerfunkcijas atjaunošanai” (Nr. KC-PI-2017/44, 1. etaps), eksperts pētījumu metodoloģijā;
 • 2014-2015.- Projekts "Jauna dermokosmētikas līdzekļa izstrāde pacientiem ar metabolo sindromu ādas barjerfunkcijas atjaunošanai" (vienošanās Nr. 2014/0024/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/076)​, pētnieks;
 • 2009-2012. - Dalība Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projektā „Atbalsts doktorantiem studiju programmas apguvei un zinātniskā grāda ieguvei RSU" (Nr. 2009/0147/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/ 009).

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 • EACH (Komunikācijas veselības aprūpē Starptautiskās asociācijas) biedrs, Promocijas komitejas loceklis;
 • ICPM (Starptautiskās psihosomatiskās medicīnas kolēģijas) biedrs;
 • WOSIAM (Pasaules Anti-Aging medicīnas starpnozaru biedrības) biedrs;
 • ESCAN (Eiropas kognitīvas un afektīvas neirozinātnes biedrības) dibinātāj-biedrs;
 • IDGA (ASV Aizsardzības un valdības attīstības institūta) biedrs;
 • Latvijas ārstu biedrības biedrs;
 • Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociācijas biedrs;
 • Corps! Fraternitas Arctica filistrs.
 • 1992.-pašlaik - Ārrindas dienests 11., 14., 19. LR Zemessardzes ​bataljonā.
 • Atvaļināts MD leitnants.​

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Valsts apbalvojums:

 • 2001. - 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme (Nr. 7024.).

Apbalvojumi:

 • 2007. - ​LR Zemessardzes izdienas zīme: XV;
 • 2002. - ​LR Zemessardzes izdienas zīme: X;
 • 1997. - ​LR Zemessardzes izdienas zīme: V.

 

Publikācijas

 

Kopējais skaits: vairāk nekā 140

 

​Raksti zinātniskos žurnālos​:

 

 

Zinātniski raksti, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzēs un/vai iekļauti ERIH (European Reference Index of the Humanities) datu bāzes INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos:​

 

 • Ivascenko T, Voicehovskis V, Kalejs O, Voicehovska J, Skesters A, Apsite K, Grigorjeva J. Oxidative stress indicators, depression and quality of live levels in coronary heart disease patients. Acta Biol Univ Daugavp, 2018; 18(1): 47-61.
 • Visocka A, Petersons A, Voicehovskis V. Cardiac depression scale: validation of Latvian version. Acta Biol Univ Daugavp, 2018; : Accepted.
 • Apsite K, Lurina B, Tupahins A, Voicehovskis V, Ivascenko T, Kalejs O, Lejnieks A. Atrial fibrillation, oral anticoagulants and health related quality of life. Cor et Vasa, 2018; : in print. https://doi.org/10.1016/j.crvasa.2017.12.012
 • Voicehovska J, Vlaskovska M, Janovska J, Babikovs S, Voicehovskis V, Skesters A, Silova A, Karpovs J, Zubova A, Kisis J, Daberte I, Sprudza D, Kleina R. Oxidative stress markers diagnostic value in metabolic syndrome dermal manifestations: a prospective clinical trial. C R Acad Bulg Sci 2018; 71(2): 271-9. DOI 107546/crabs.2018.02.1http://www.proceedings.bas.bg/cgi-bin/mitko/0DOC_abs.pl?2018_2_15
 • Voskresenska N, Babikovs S, Voicehovska J, Skesters A, Silova A, Voicehovskis V, Aleksejeva R, Lejnieks A, Karpovs J. Biomarkers in community-acquired pneumonia assessment. Proc Latv Acad Sci, Section B 2017; 71(1-2): 8-13. https://doi.org/10.1515/prolas-2017-0002
 • Umnova L, Orļikovs G, Voicehovska J, Voicehovskis V, Krustiņš E. Combined medical treatment of chronic pancreatitis. Proc Latv Acad Sci, Section B 2014; 69(1-2): 20-6. https://doi.org/10.2478/prolas-2014-0012
 • Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Skesters A, Ancane G, Silova A, Ivascenko T, Micans J., Vaivads N. Advances of Selenium Supplementation in Posttraumatic Stress Disorder Risk Group Patients (Возможности применения органического селена у пациентов с риском развития постравматического стрессового растройства). Biomed Khim 2014; 60(1): 125-32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24749253
 • Войцеховская ЮГ, Орликов ГА, Воскресенская Н, Умнова ЛМ, Иванов ИВ, Гредзена П, Карпов ЮГ, Яновская Я, Войцеховский ВВ, Маулиньш Э. Опыт применения селена для восстановления функции коры надпочечников у больных, длительно получающих кортикостероиды (Voĭtsekhovskaia IuG, Orlikov GA, Voskresenskaia N, Umnova LM, Ivanov IV, Gredzena P, Karpov IuG, Ianovskaia Ia, Voĭtsekhovskiĭ VV, Maulinysh E. Experience with selenium used to recover adrenocortical function in patients taking glucocorticosteroids long). Ter Arkh 2013; 10: 76-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24437222
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Voicehovska JG, Ivanovs I,  Skesters A, Ancans A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N, Umnova L. Oxidative Stress Parameters in Posttraumatic Stress Disorder Risk Group Patients. Proc Latvian Acad Sci, Section B 2012; 66(6): 242-50. https://doi.org/10.2478/v10046-012-0016-x
 • Умнова ЛМ, Орликов ГА, Войцеховская ЮГ, Волтнере ВК, Островскис ЭК, Войцеxовский ВВ. Сравнительное исследование оценки качества жизни и клинического панкреатического индекса у больных хроническим панкреатитом (Umnova LM, Orlikov GA, Voĭtsekhovaskaia IuG, Voltnere VK, Ostrovskis EK, Voĭtsekhovskiĭ VV. Comparative investigation of quality of life and clinical pancreatic index in patients with chronic pancreatitis). Ter Arkh 2011; 83(2): 61-3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21516852

 

Recenzēti zinātniski raksti, kas publicēti citos starptautiskos un Latvijā izdotos zinātniskos žurnālos, kam ir ISSN kods, starptautiska redkolēģija, kas starptautiski tiek izplatīti un kuros tiek publicēti dažādu valstu zinātnieku raksti, kā arī raksti ERIH datu bāzes NAT kategorijas žurnālos:

 

 • Иващенко Т, Войцеховскис ВВ, Калейс О, Войцеховска ЮГ, Шкестерс А, Диманта А. К вопросу о связи симптоматики депрессии и показателей оксидативного стресса со стабильным течением коронарной болезни сердца. Донозология и здоровый образ жизни (Prenosology and Healthy lifestyle Scientific journal) St. Petersburg, Russia 2017; 1(20): 52-7
 • Troscenkovs G, Voicehovskis VV. Mental health hygiene in students: level of somatization and its correlation with depression. Prenosology and Healthy Lifestyle StPb, Russia 2015; 2(17): 52-6.

 

 

Zinātniskās grāmatas:

 

 

Recenzētas zinātniskas monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas ar ISBN kodu, izdotas izdevniecībās, kuras izpilda Pielikumā minētos kritērijus vai ir iekļautas Web of Science Book Citation Index:

 

Disertācijas:​​

 

 

 

Rediģētie izdevumi un publikācijas:

 

 

Zinātniski žurnāli, izdevumi vai rakstu krājumi:

 • Apsīte K, Luriņa B, Tupahins A, Voicehovskis V, Ivaščenko T, Kalējs O, Lejnieks A. Vai orālo antikoagulantu veida izvēle spēj ietekmēt dzīves kvalitāti pacientiem ar augsta riska ātriju fibrillāciju Latvijā? ZRaksti RSU 2017: (In press).

 

 

Publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos (proceedings) / raksts vai nodaļa rakstu krājumā/zinātniskā grāmatā:

 

 

Konferenču materiāli, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzēs:​

 

 • Apsite K, Lurina B, Tupahins A, Voicehovskis V, Ivascenko T, Kalejs O, Lejnieks A. Health related quality of life depending on oral anticoagulant type among high-risk atrial fibrillation patients. Oxford Acad EP Europace 2018 Mar;20(S1): i68 https://doi.org/10.1093/europace/euy015.194
 • Voicehovskis VV, Lejnieks A, Voicehovska JG, Umnova L, Babikovs S, Ivascenko T.Empowering medical students education by medical professional communication course as integrative part of internal diseases program. Stud Health Technol Inform 2017 Oct; 244: 102 http://dx.doi.org.db.rsu.lv/10.3233/978-1-61499-824-2-102
 •  Voskresenska N, Voicehovska J, Babikovs S, Voicehovskis V, Lejnieks A, Skesters A, Silova A. Glutathione level in community-acquired pneumonia patients. Eur Resp J 2017; 50: PA988 https://erj.ersjournals.com/content/50/suppl_61/PA988
 • Voicehovskis VV, Margolina J, Voicehovska JG, Miksons A. Validation of the Latvian version of the Geriartric depression scale (GDS). Psychother Psychosom 2013; 82(1): 122-3.
 • Voicehovskis V, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N, Voicehovska J. Oxidative Stress Assessment in Case of Posttraumatic Stress Disorder in a Contingent of International Operations. J of Psychosomatic Research 2011 Jun; 70(6): 622.
 • Voicehovskis V, Ancane G, Voicehovska J, Umnova L, Skesters A. Posttraumatic stress disorder checklist military version in Latvian language. Eur Psychiatry 2011 Mar; 26(1): 1088. https://doi.org/10.1016/S0924-9338(11)72793-6
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Voicehovska J, Skesters A. The Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q), Latvian language version: study, validation, and quality of life measurement in Posttraumatic Stress Disorder risk patients. Int J of Psychophysiology 2010 Sep; 77(3): 276-7. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2010.06.128
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N. Posttraumatic Stress Disorder Baseline Measurement at Latvian Contingent of International Operations. J of Psychosomatic Research 2010 Jun; 68(6): 675.

 

 

Konferenču materiāli:

 

 •  Apsite K, Tupahins A, Stoldere D, Ivascenko T, Voicehovskis V, Pukite K, Černevska I, Lejnieks A, Kalejs O. Influence on health related quality of life by oral anticoagulant usage. IDSS 2018. congress abstract book, Tel Aviv, Israel 2018 Oct 28-31: P.75 – 1097.Voicehovskis VV, Skesters A, Voicehovska JG, Silova A, Ivascenko T, Lejnieks A, Micans J, Vaivads N, Kalejs O. Posttraumatic stress disorder development prevention in high risk group. ICPM 2d workgroup on  psychosomatic research and practice abstracts, Paris, France 2018 Sep 20-21: 22.
 • Pētersons A, Visocka A, Voicehovskis V. Depression symptoms in latvian cardiology centre inpatients. The 60th international scientific conference of Daugavpils university materials, Daugavpils, Latvia 2018 Apr 26-27:.
 • Ivascenko TVoicehovskis VV, Voicehovska JG, Skesters A, Kalejs O, Apsite K, Grigorjeva J. GPx and MDA stress markers and depression in coronary heart disease patients. The 60th International scientific conference of Daugavpils university materials, Daugavpils, Latvia 2018 Apr 26-27: 57-58.
 • Ivascenko T, Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Skesters A, Kalejs O, Apsite K, Grigorjeva J. Possibility of Development of Recurrence of Stable Coronary Heart Disease in Presence of Such Risk Factors as Depression and Oxidative Stress.RSU gada zinātniskā conference materials, Riga, Latvia. 2018 Mar 22-23: 123.
 • Apsite K, Lurina B, Tupahins A, Voicehovskis V, Ivascenko T, Kalejs O, Lejnieks A. Health related quality of life depending on oral anticoagulant type among high-risk atrial fibrillation patients. European Heart Rhythm Association 2018 annual congress materials, Barcelona, Spain 2018 Mar 18-20: P382.
 • Ivascenko T, Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Skesters A, Kalejs O, Apsite K, Grigorjeva J. Oxidative stress parameters, depression symptomatics and quality of life level in patients with primary and recurrent stable coronary heart disease. International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia Abstracts, Riga, Latvia 2018 Feb 23: .
 • Иващенко Т, Войцеховскис ВВ, Калейс О, Войцеховска ЮГ, Шкестерс А, Апсите К, Григорьева Ю. Влияние депрессии и оксидативного стресса на возможность рецидива стабильной коронарной болезни сердца. Donozology-2017, 13th Eurasian Scientific Conferences Proceedings, St. Petersburg, Russia 2017 Dec 14-15: 229-30.
 • Voicehovskis VV, Lejnieks A, Voicehovska JG, Umnova L, Babikovs S, Ivascenko T. Empowering medical students education by medical professional communication course as integrative part of internal diseases program. Special Topic Conference of European Federation for Medical Informatics: "The practice of patient centered care" Proceedings, Tel Aviv, Israel 2017 22-23 Oct: .
 • Voicehovska J, Janovska J, Skesters A, Silova A, Babikovs S, Voicehovskis V, Zubova O, Vedeņina J, Sprudza D, Daberte I, Kisis J. Metabolic syndrome induced oxidative stress and skin premature ageing beyond topical use of seleno-L-methionine. The 11th International Symposium on Selenium in Biology and Medicine and The 5th International Conference on Selenium in the Environment and Human Health Proceedings, Stockholm, Sweden 2017 13-17 Aug: 235.
 • Voicehovskis VV, Skesters A, Ancane G, Voicehovska JG, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N, Voicehovskis N. Selenium supplementation as a defense method against posttraumatic stress disorder development in combats. The 11th International Symposium on Selenium in Biology and Medicine and The 5th International Conference on Selenium in the Environment and Human Health Proceedings, Stockholm, Sweden 2017 13-17 Aug: 224.
 • Ivascenko T, Voicehovskis V, Kalejs O, Voicehovska J, Skesters A, Apsīte K. Risk factors of reccurence of stable coronary heart disease: oxidative stress and depression. 26th Nordic-Baltic Congress of Cardiology Proceedings, Vilnius, Lithuania 2017 June 1-3:
 • Ivascenko T, Voicehovskis V, Kalejs O, Voicehovska J, Skesters A, Dimanta A, Apsīte K. Oxidative stress and depression as risk factors of recurrence of stable coronary heart disease. RSU 2017.g. Zinātn. konf. tēzes, Rīga, Latvija 2017 Apr 6-7:
 • Kalejs O, Ivascenko T, Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Skesters A, Apsite K, Voicehovska A. An oxidative stress and depression as risk factors of recurrence of stable coronary heart disease. 13th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society Proceedings, Rome, Italy 2017 April 2-4:
 •  Войцеховскис ВВ, Иващенко Т, Калейс О, Войцеховска ЮГ, Шкестерс А, Апсите К. Оксидативный стресс и депрессия как факторы риска рецидива стабильной коронарной болезни сердца. Donozology-2016, 12th Eurasian Scientific Conferences Proceedings, St. Petersburg, Russia 2016 Dec 15-16: .
 • Войцеховскис ВВ, Войтс Т, Томсоне С, Войцеховскис Н. Афазия как фактор, влияющий на оценку качества жизни и состояния здоровья. Donozology-2016, 12th Eurasian Scientific Conferences Proceedings, St. Petersburg, Russia 2016 Dec 15-16: .
 • Voicehovskis VV, Lejnieks A, Voicehovska JG, Umnova L, Babikovs S, Ivascenko T. Medical Communication Course as Integrative Part of Internal Diseases Program for Medical Students. 14th International Conference on Communication in Healthcare 2016 tēzes, Heidelberg, Germany, 2016 Sep 7-10: .
 • Ivascenko T, Voicehovskis V, Kalejs O, Voicehovska J, Skesters A, Dimanta A. Depression Symptomatics and Oxidative Stress Parameters Relationship with Manifestations of Stable Coronary Heart Disease. RSU zinātniskās konferences tēzes, Rīga, Latvija, 2016 Apr 17-18: 43.
 • Voicehovska JG, Janovska J, Skesters A, Silova A, Babikovs S, Voicehovskis VV, Zubova O, Vedenina J, Sprudza D, Daberte I, Kisis J. Oxidative stress biomarkers, skin alterations and cardivascular risk factors in Metabolic syndrome patients. 4th Intern Conf on PreHypertension, Hypertension and Cardio Metabolic Syndrome, tēzes, Venice, Italy, 2016 Mar 3-6: .
 • Иващенко Т., Войцеховскис В.В., Калейс О., Войцеховска Ю.Г., Шкестерс А., Диманта А. Связь симптоматики депрессии и показателей оксидативного стесса со стабильным течением коронарной болезни сердца. Donozologija-2015, 11th Eurasian Scientific Conferences Proceedings, St. Petersburg, Russia 2015 Dec 10-11:
 • Voicehovska JG, Janovska J, Babikovs S, Voicehovskis VV, Daberte I, Skesters A, Silova A, Zubova O, Vedenina J, Kisis J, Sprudza D, Kleina R. Oxidative stress parameters and the metabolic syndrome manifestations relationship. 3rd World Congress on Targeting Microbiota, tēzes, Paris, France, 2015 Oct 21-23: .
 • Войцеховскис ВВ, Иващенко Т, Войцеховска ЮГ, Яновска Я, Шкестерс А. К вопросу о физическом и ментальном благополучии больных с метаболическим синдромом. III starptautiskais ārstu forums "Jaunais vilnis medicīnā", tēzes, Rīga-Jūrmala, 2015 Aug 6-8: 38.
 • Войцеховскис В.В., Войцеховска Ю.Г., Анцане Г., Шкестерс А., Силова А., Иващенко Т., Мичанс Я., Вайвадс Н. К вопросу о возможностях профилактики и реабилитации боевого Посттравматического стрессового расстройства применением антиоксидантов. II starptautiskais ārstu forums "Jaunais vilnis medicīnā 2014", tēzes, Rīga-Jūrmala, 2014 Aug 7-9: 34.
 • Трощенковс Г, Войцеховскис ВВ. Гигиена психического здоровья студентов, уровень соматизации и её корреляция с депрессией. Donozologija-2013, 9th International Scientific Conferences Proceedings, St. Petersburg, Russia 2013 Dec 18-19: 2.
 • Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Ancane G, Skesters A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N. Posttraumatiskā stresa sindroma profilakses iespējas riska grupās. Latvijas Ārstu 7. Congress abstracts, Riga, Latvia 2013 Sep 19-21: .
 • Voicehovskis VV, Margolina J, Voicehovska JG, Miksons A. Validation of the Latvian version of the Geriartric depression scale (GDS). 22nd World Congress on Psychosomatic Medicine Abstract book, Lisbon, Portugal 2013 Sep 12-14: .
 • Войцеховскис ВВ, Войцеховска ЮГ, Шкестерс А, Анцане Г, Силова А, Иващенко Т, Мичанс Я, Вайвадс Н. К вопросу о нейропротективном действии селена при риске развития посттравматического стрессового расстройства. Donozologija-2012, 8th International Scientific Conferences Proceedings, St. Petersburg, Russia 2012 Dec 13-14: .
 • Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Ancane G, Skesters A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N. Stress-induced Neurodegeneration Prevention by Selenium. 8th European Masters in Anti-Aging Medicine Congress Proceedings, Paris, France 2012 Oct 12-14: 112.
 • Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Ancane G, Skesters A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N. Selenium as Neuroprotector in Posttraumatic Stress Disorder. International Conference Life Sciences Baltics 2012 Abstract book, Vilnius, Lithuania 2012 Sep 12-14:.
 • Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Ancane G, Skesters A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N. Oxidative Stress in Pathogenesis of Posttraumatic Stress Disorder in a Contingent of International Operations. 1st Conference of the European Society for Cognitive and Affective Neuroscience Proceedings, Marseille, France 2012 May 9-12: 51.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Voicehovska JG, Skesters A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N. Neuroprotective Effect of Selenium in Posttraumatic Stress Disorder in Combats. International Conference in Pharmacology Abstract book, Riga, Latvia 2012 Apr 20-21: 64-5.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Voicehovska JG, Skesters A, Silova A, Ivascenko T. Glutamate High Blood Level Reduction in Posttraumatic Stress Disorder Combats. International Symposium on Ionotropic Glutamate Receptors. Physiology, Pathology and Therapeutics - Materials, Valencia, Spain 2012 Feb 16-18: 19-20.
 • Войцеховскис ВВ, Анцане Г, Иващенко Т, Шкестерс А, Войцеховска ЮГ, Силова А, Мичанс Я, Вайвадс Н. К вопросу о возможности профилактики посттравматического стрессового синдрома применением антиоксидантов как нейропротекторов. Donozologija-2011, 7th International Scientific Conferences Proceedings, St. Petersburg, Russia 2011 Dec 15-16: 156-7.
 • Voicehovska J, Karpovs J, Umnova L, Orlikovs G, Voicehovska A, Janovska J, Voicehovskis V. Quality of Life in Artherial Hypertension Patients Treated by Fixed Combinations. 4th International Conference on Fixed Combination in the Treatment of Hypertension, Dyslipidemia and Diabetes Mellitus – Program & Abstracts, Paris, France 2011 Dec 1-4: 85.
 • Voicehovskis V, Ancane G, Ivascenko T, Skesters A, Voicehovska J, Micans J, Vaivads N. Defense Methods Against Posttraumatic Stress Disorder Development in a Contingent of International Operations. 4th Annual Conference on Coping with Extreme Situations Abstracts, Prague, Czech Rep 2011 Nov 21-25: 88-9, Ierobežotas pieejamības informācija.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Skesters A, Voicehovska JG, Micans J, Vaivads N. Posttraumatic Stress Disorder Prevention in a Contingent of International Operations. V. Baltic Military Psychologists Conference, Riga, Latvia 2011 Oct 6-7: Ierobežotas pieejamības informācija.
 • Voicehovskis V, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N, Voicehovska J. Oxidative Stress Assessment in Case of Posttraumatic Stress Disorder in a Contingent of International Operations. XIV Annual Scientific Meeting of EACLP Abstacts, Budapest, Hungary 2011 Jun 30-Jul 2: 219.
 • Войцеховский ВВ, Анцане Г, Иващенко Т, Шкестерс А. К вопросу о возможности оценки предрасположенности к Посттравматическому стрессовому синдрому участников Контингента международных операций. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической, социальной и военной психиатрии», посвященная 110-летию военной психиатрии, Scientific Conferences Proceedings, St. Petersburg, Russia 2011 Jun 9-10: 239.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T. Predisposition to Posttraumatic Stress Disorder in Latvian Contingent of International Operations. The International Applied Military Psychology Symposium - IAMPS 2011, Vienna, Austria 2011 May 23-27: Ierobežotas pieejamības informācija.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N, Voicehovska JG. The Role of Oxidative Stress in Pathogenesis of Posttraumatic Stress Disorder in a Contingent of International Operations. 15th Annual International "Stress and Behavior" Neuroscience and Biopsychiatry Conferences Proceedings, St. Petersburg, Russia 2011 May 16-20: 30-1.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Skesters A. Epidemiology of Posttraumatic Stress Disorder in Latvian Contingent of International Operations. RSU 2010.g. X. zinātniskās konferences tēzes, Rīga, Latvija 2011 Apr 14-15: 114.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Voicehovska J, Umnova L, Skesters A. Posttraumatic Stress Disorder Checklist Military version in Latvian language. 19th European Congress of Psychiatry - EPA 2011, Vienna, Austria 2011 Mar 12-15, European Psychiatry, 2011 Mar; 26(1): 1088.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N. Ocena zespołu stresu pourazowego w łotewskim kontyngencie w ramach działań międzynarodowych. Sztuka Leczenia, Instytut Psychologii Stosowanej Wydz. Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Krakow, Poland 2011; XXII(1-2): 41-2, http://www.sztukaleczenia.pl/?pid=publ&docid=267.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N. Posttraumatic Stress Disorder Assessment at Latvian Contingent of International Operations. International Conference „Psychosomatic aspects of therapy and recovery", Abstr book, Warsaw, Poland 2011 Jan 22-23: 58.
 • Войцеховскис ВВ, Анцане Г, Войцеховска ЮГ, Шкестерс А. Методика оценки качества жизни у пациентов группы риска Посттравматического стрессового синдрома. Donozologija-2010, 6th Int Scient Conf Proceed, St. Petersburg, Russia 2010 Dec 16-17: 102-4.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Voicehovska J, Skesters A. The Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q), Latvian language version: study, validation, and quality of life measurement in Posttraumatic Stress Disorder risk patients. 15th World Congress of Psychophysiology, Budapest, Hungary 2010 Aug 30-Sep 4, Int J of Psychophysiology, Elsevier 2010 Sep; 77(3): 276-7.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N. Posttraumatic Stress Disorder Baseline Measurement at Latvian Contingent of International Operations. XXVIII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR), Innsbruck, Austria 2010 Jun 30-Jul 3, J of Psychosomatic Research 2010 Jun; 68(6): 675.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N. Selenium Deficiency at the Contingent of International Operations. 4th International FESTEM Symposium on Trace Elements and Minerals, St. Petersburg, Russia 2010 Jun 9-12, Trace elements in Medicine 2010 Jun; 11(2): 31.
 • Voicehovskis VV, Ancāne G, Ancāns A, Draudiņa R, Ivaščenko T, Meistere L, Ostrovska I, Siņicka J, Šķesters A, Švarcs V, Utināns A, Užāns A, Vasiļevska M. Posttraumatiskā stresa sindroma bāzes līmeņa noteikšana Strarptautisko Operāciju Kontingenta Latvijas dalībniekiem. RSU 2010.g. 9. zinātniskā konference, Tēzes, Rīga, Latvija 2010 Mar 18-19: 76.
 • Войцеховскис ВВ, Анцанс А, Анцане Г, Бернхофс В, Войцеховска ЮГ, Курьяне Н, Лусе А, Мичанс Я, Островска И, Тарасова Э, Трачевска Т, Шкестерс А. Опыт создания Междисциплинарной рабочей группы изучения, комплексной оценки, разработки методов профилактики и реабилитации Посттравматического Стрессового синдрома у Контингента Международных Операций. Donozologija-2009, 5th International Scientific Conferences Proceedings, St. Petersburg, Russia 2009 Dec 17-18: 271-2.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Skesters A. Oxidative Stress and Post-traumatic Stress Disorder in a Contingent of International Operations. The 51st International Military Testing Association Conferences Proceedings, Tartu, Estonia 2009 Nov 2-5: 77.
 • Войцеховскис ВВ, Анцанс А, Анцане Г, Бернхофс В, Войцеховска ЮГ, Курьяне Н, Лусе А, Мичанс Я, Островска И, Тарасова Э, Трачевска Т, Шкестерс А. Опыт создания Междисциплинарной рабочей группы изучения, разработки методов профилактики и реабилитации ПТСС у Контингента Международных Операций. 2nd Eastern European Psychiatric Congress Materials, Moscow, Russia 2009 Oct 27-30: 75-6.
 • Voicehovskis V, Ancane G, Skesters A. Oxidative stress as indicator of post-traumaic stress disorder in a contingent of international operations. 20th World Congress on Psychosomatic Medicine, Torino, Italy 2009 Sep 24-26, Panminerva Medica, Italy 2009 Sep; 51(3-1): 122.
 • Paškova V, Ancāne G, Švarcs V, Utināns A, Užāns A, Voicehovskis V. Psihiskās veselības aprūpe nacionālo bruņoto spēku struktūrā. 6. Latvijas Ārstu kongress, Tēzes, Rīga, Latvija, 2009 Jun 19-21: 67.
 • Voicehovskis VV, Ancāne G, Šķesters A. Oksidatīvā stresa indikatori posttraumatiskā stresa sindroma gadījumā straprtautisko opēraciju kontingenta latvijas dalībniekiem. 6. Latvijas Ārstu kongress, Tēzes, Rīga, Latvija 2009 Jun 19-21: 102.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Skesters A. Correction of Indicators of Oxidative Stress in Posttraumatic Stress Disorder at the Missions Contingent. XII. International Congress of IFPE, Book of abstracts, Vienna, Austria 2009 Apr 16-19: 140.
 • Voicehovskis VV, Ancāne G, Šķesters A. Oksidatīvā stresa rādītāju noteikšana posttaumatiskā stresa sindroma diagnosticēšanai starptautisko operāciju kontingenta dalībniekiem un to korekcija izmantojot antioksidantus. RSU 2009.g. 8. zinātniskā konference, Tēzes, Rīga, Latvija 2009 Apr 8-9: 76.
 • Войцеховский ВВ, Анцане Г, Шкестерс А. Коррекция показателей оксидативного стресса как проявления ПТСС у контингента международных операций. Donozologija-2008, 4th Int Scient Conf Proceedings, St. Petersburg, Russia 2008 Dec 18-19: 291-2.

 

 

Citas publikācijas:

 

 

Pētnieciski pārskati un ziņojumi (Latvijas valsts vai pašvaldību institūciju pasūtīti):

 • Voicehovskis V. Ultravioletā asins apstarošana praktiskajā medicīnā: metodiskas rekomendācijas / Latvijas Veselības aizsardzības ministrija, Ārstnieciski profilaktiskās palīdzības pārvalde mātēm un bērniem. Rīga: VAM, 1991. 12 p.
 • Groševs A, Baraškovs V, Voicehovskis V, Šubņikovs O, Dergunovs V, Vardanjans R. Organisma elektroķīmiskās detoksikācijas metodes (EDO-terapijas) pielietošana praktiskajā medicīnā: metodiskas rekomendācijas / Latvijas Veselības aizsardzības ministrija, Ārstnieciski profilaktiskās palīdzības pārvalde mātēm un bērniem. Rīga: VAM, 1991. 20 p.

 

 

Uzstāšanās zinātniskās konferencēs ar mutisku referātu: ​​

 

 

 • Voicehovskis VV, Skesters A, Voicehovska JG, Silova A, Ivascenko T, Lejnieks A, Micans J, Vaivads N, Kalejs O. Posttraumatic stress disorder development prevention in high risk group. ICPM 2d workgroup on  psychosomatic research and practice, Paris, France 2018 Sep 20-21; 
 • Voicehovskis V. Dzīves kvalitāte psihosomatiskiem pacientiem. Starpdisciplinārā conference "Indivīds veselības aprūpes un rehabilitācijas iespēju fokusā”, Liepāja, Latvija 2018 Jūn 06;
 • Voicehovska J, Voicehovskis V, Janovska J, Skesters A, Silova A, Babikovs S, Zubova O, Vedenina J, Sprudža D, Daberte I, Kisis J. Oxidative stress biomarkers, skin alterations and cardivascular risk in Metabolic syndrome patients. 4th Intern Conf on PreHypertension, Hypertension and Cardio Metabolic Syndrome, Venice, Italy 2016 Mar 3-6;
 • Voicehovskis VV. Clinical communication in dentistry. Intern dental confer "Integrated solutions for daily dentist work: from the clinical communication to a happy smile", Vilnius, Lithuania 2015 Mar 26-28;
 • Войцеховскис ВВ. К вопросу о возможностях профилактики и реабилитации боевого Посттравматического стрессового расстройства применением антиоксидантов. II. starptautiskais ārstu forums "Jaunais vilnis medicīnā 2014", Riga-Jurmala, Latvia 2014 Aug 7-9;
 • Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Ancane G, Skesters A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N. Posttraumatiskā stresa sindroma profilakses iespējas riska grupās. Latvijas Ārstu 7. Congress, Riga, Latvia 2013 Sep 19-21;
 • Voicehovskis V, Ancane G, Ivascenko T, Skesters A, Voicehovska J, Micans J, Vaivads N. Defense Methods Against Posttraumatic Stress Disorder Development in a Contingent of International Operations. 4th Annual Conference on Coping with Extreme Situations, Prague, Czech Rep 2011 Nov 21-25;
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Skesters A, Voicehovska JG, Micans J, Vaivads N. Posttraumatic Stress Disorder Prevention in a Contingent of International Operations. V. Baltic Military Psychologists Conference, Riga, Latvia 2011 Oct 6-7;
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T. Predisposition to Posttraumatic Stress Disorder in Latvian Contingent of International Operations. The International Applied Military Psychology Symposium - IAMPS 2011, Vienna, Austria 2011 May 23-27;
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N, Voicehovska JG. The Role of Oxidative Stress in Pathogenesis of Posttraumatic Stress Disorder in a Contingent of International Operations. 15th Annual International "Stress and Behavior" Neuroscience and Biopsychiatry Conference, St. Petersburg, Russia 2011 May 16-20.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Skesters A. Epidemiology of Posttraumatic Stress Disorder in Latvian Contingent of International Operations. RSU 2010.g. X. Zinātn. konf., Rīga, Latvija 2011 Apr 14-15.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N. Posttraumatic Stress Disorder Assessment at Latvian Contingent of International Operations. International Conference „Psychosomatic aspects of therapy and recovery", Warsaw, Poland 2011 Jan 23-23.
 • Voicehovskis VV, Ancane G. The Quality of Life in Psychosomatic patients. Psychosomatic medicine in the health care system: Today and tomorrow, Latvian - German Scient. Seminar, Rīga, Latvija 2010 Nov 27.
 • Voicehovskis VV, Ancāne G, Ancāns A, Draudiņa R, Ivaščenko T, Meistere L, Ostrovska I, Siņicka J, Šķesters A, Švarcs V, Utināns A, Užāns A, Vasiļevska M. Posttraumatiskā stresa sindroma bāzes līmeņa noteikšana Strarptautisko Operāciju Kontingenta Latvijas dalībniekiem. RSU 2010.g. 9. zinātniskā konference, Rīga, Latvija 2010 Mar 18-19.
 • Voicehovskis VV, Ancane G, Skesters A. Oxidative Stress and Post-traumatic Stress Disorder in a Contingent of International Operations. The 51st International Military Testing Association Conference, Tartu, Estonia 2009 Nov 2-5: ID75.
 • Paškova V, Ancāne G, Švarcs V, Utināns A, Užāns A, Voicehovskis V. Psihiskās veselības aprūpe nacionālo bruņoto spēku struktūrā. 6. Latvijas Ārstu kongress, Tēzes, Rīga, Latvija 2009 Jun 19-21.
 • Войцеховский ВВ, Анцане Г, Шкестерс А. О возможности использования показателей оксидативного стресса как индикаторов проявления ПТСС. Donozology-2008, 4th International Scientific Conference, St. Petersburg, Russia 2008 Dec 18-19.​

 

 

Uzstāšanās zinātniskās konferencēs ar stenda referātu: 

 

1.    Pētersons A, Visocka A, Voicehovskis V. Depression symptoms in latvian cardiology centre inpatients. The 60th international scientific conference of Daugavpils university, Daugavpils, Latvia 2018 Apr 26-27.

2.     Ivascenko TVoicehovskis VV, Voicehovska JG, Skesters A, Kalejs O, Apsite K, Grigorjeva J. GPx and MDA stress markers and depression in coronary heart disease patients. The 60th International scientific conference of Daugavpils university. Daugavpils, Latvia 2018 Apr 26-27.

3.    Ivascenko T, Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Skesters A, Kalejs O, Apsite K, Grigorjeva J. Possibility of Development of Recurrence of Stable Coronary Heart Disease in Presence of Such Risk Factors as Depression and Oxidative Stress.RSU gada zinātniskā conference. Riga, Latvia. 2018 Mar 22-23.

4.    Apsite K, Lurina B, Tupahins A, Voicehovskis V, Ivascenko T, Kalejs O, Lejnieks A. Health related quality of life depending on oral anticoagulant type among high-risk atrial fibrillation patients. European Heart Rhythm Association 2018 annual congress, Barcelona, Spain 2018 Mar 18-20.

5.     Ivascenko T,Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Skesters A, Kalejs O, Apsite K, Grigorjeva J. Oxidative stress parameters, depression symptomatics and quality of lifelevel in patients with primary and recurrent stable coronary heart disease. International Scientific Conference on Medicine at the University of Latvia, Riga, Latvia 2018 Feb 23.

6.     Иващенко Т, Войцеховскис ВВ, Калейс О, Войцеховска ЮГ, Шкестерс А, Апсите К, Григорьева Ю. Влияние депрессии и оксидативного стресса на возможность рецидива стабильной коронарной болезни сердца. Donozology-2017, 13th Eurasian Scientific Conference, St. Petersburg, Russia 2017 Dec 14-15.

7.    Voicehovskis VV, Lejnieks A, Voicehovska JG, Umnova L, Babikovs S, Ivascenko T.Empowering medical students education by medical professional communication course as integrative part of internal diseases program. Special Topic Conference of European Federation for Medical Informatics: "The practice of patient centered care", Tel Aviv, Israel2017 22-23 Oct.

8.    Voicehovska J, Janovska J, Skesters A, Silova A, Babikovs S, Voicehovskis V, Zubova O, Vedeņina J, Sprudza D, Daberte I, Kisis J. Metabolic syndrome induced oxidative stress and skin premature ageing beyond topical use of seleno-L-methionine.The 11th International Symposium on Selenium in Biology and Medicine and The 5th International Conference on Selenium in the Environment and Human Health, Stockholm, Sweden 2017 13-17 Aug.

9.    Voicehovskis VV, Skesters A, Ancane G, Voicehovska JG, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N, Voicehovskis N.Selenium supplementation as a defense method against posttraumatic stress disorder development in combats. The 11th International Symposium on Selenium in Biology and Medicine and The 5th International Conference on Selenium in the Environment and Human Health, Stockholm, Sweden 2017 13-17 Aug.

10.  Ivascenko T, Voicehovskis V, Kalejs O, Voicehovska J, Skesters A, Apsīte K. Risk factors of reccurence of stable coronary heart disease: oxidative stress and depression. 26th Nordic-Baltic Congress of Cardiology, Vilnius, Lithuania 2017 June 1-3.

11.   Ivascenko T, Voicehovskis V, Kalejs O, Voicehovska J, Skesters A, DimantaA, Apsīte K. Oxidative stress and depression as risk factors of recurrence of stable coronary heart disease. RSU 2017.g. Zinātn. konf., Rīga, Latvija 2017 Apr 6-7.

12.  Kalejs O, Ivascenko T, Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Skesters A, Apsite K, Voicehovska A. An oxidative stress and depression as risk factors of recurrence of stable coronary heart disease. 13th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society, Rome, Italy 2017April 2-4.

13.  ВойцеховскисВВ,ИващенкоТ, КалейсО, Войцеховска ЮГ, ШкестерсА, Апсите К. Оксидативный стресс и депрессия как факторы риска рецидива стабильной коронарной болезни сердца. Donozology-2016, 12th Eurasian Scientific Conference, St. Petersburg, Russia 2016 Dec 15-16.

14.  ВойцеховскисВВ,ВойтсТ, Томсоне С, Войцеховскис Н. Афазия как фактор, влияющий на оценку качества жизни и состояния здоровья. Donozology-2016, 12th Eurasian Scientific Conference, St. Petersburg, Russia 2016 Dec 15-16.

15.   Voicehovskis VV, Lejnieks A, Voicehovska JG, Umnova L, Babikovs S, Ivascenko T. Medical Communication Course as Integrative Part of Internal Diseases Program for Medical Students. 14th International Conference on Communication in Healthcare 2016, Heidelberg, Germany, 2016 Sep 7-10: 632, P1.

16.  Ivascenko T, Voicehovskis V, Kalejs O, Voicehovska J, Skesters A, Dimanta A. Depression Symptomatics and Oxidative Stress Parameters Relationship with Manifestations of Stable Coronary Heart Disease. RSU zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 2016 Apr 17-18.

17.  Иващенко Т., Войцеховскис В.В., Калейс О., Войцеховска Ю.Г., Шкестерс А., Диманта А.Связь симптоматики депрессии и показателей оксидативного стесса со стабильным течением коронарной болезни сердца.Donozology-2015, 11th Eurasian Scientific Conference, St. Petersburg, Russia 2015 Dec 10-11.

18.   Трощенковс Г, Войцеховскис ВВ. Гигиена психического здоровья студентов, уровень соматизации и её корреляция с депрессией.Donozology-2013, 9th International Scientific Conference, St. Petersburg, Russia 2013 Dec 18-19.

19.   Voicehovskis VV, Margolina J, Voicehovska JG, Miksons A. Validation of the Latvian version of the Geriartric depression scale (GDS). 22nd World Congress on Psychosomatic Medicine, Lisbon, Portugal 2013 Sep 12-14.

20.   Voicehovska J, Orlikovs G, Karpovs J, Gabrusenoka L, Voicehovskis V, Umnova L.Looking for patient's compliance: preferences and perceptions toward a particular dosage form of nitroglycerin. ESC Working Group Congress “New Trends in Cardiovascular Drug Therapy”, Rome, Italy 2013 Jun 7-8.

21.   Войцеховскис В.В., Войцеховска Ю.Г., Шкестерс А., Анцане Г., Силова А., Иващенко Т., Мичанс Я., Вайвадс Н. К вопросу о нейропротективном действии селена при риске развития посттравматического стрессового расстройства. Donozology-2012, 8th International Scientific Conference, St. Petersburg, Russia 2012 Dec 13-14.

22.   Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Ancane G, Skesters A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N. Stress-induced Neurodegeneration Prevention by Selenium. 8th European Masters in Anti-Aging Medicine Congress Proceedings, Paris, France 2012 Oct 12-14.

23.   Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Ancane G, Skesters A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N. Selenium as Neuroprotector in Posttraumatic Stress Disorder. International Conference Life Sciences Baltics 2012, Vilnius, Lithuania 2012 Sep 12-14.

24.  Voicehovskis VV, Voicehovska JG, Ancane G, Skesters A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N. Oxidative Stress in Pathogenesisof Posttraumatic Stress Disorderin a Contingent of International Operations. 1st Conference of the European Society for Cognitive and Affective Neuroscience, Marseille, France 2012 May 9-15.

25.  Voicehovskis VV, Ancane G, Voicehovska JG, Skesters A, Silova A, Ivascenko T, Micans J, Vaivads N. Neuroprotective Effect of Selenium in Posttraumatic Stress Disorder in Combats. International Conference in Pharmacology, Riga, Latvia 2012 Apr 20-21.

26.   Voicehovskis VV, Ancane G, Voicehovska JG, Skesters A, Silova A,Ivascenko T. Glutamate High Blood Level ReductioninPosttraumatic Stress Disorder Combats. International Symposium on Ionotropic Glutamate Receptors. Physiology, Pathology and Therapeutics, Valencia, Spain 2012 Feb 16-17.

27.  Войцеховскис ВВ, Анцане Г, Иващенко Т, Шкестерс А, Войцеховска ЮГ, Силова А, Мичанс Я, Вайвадс Н. К вопросу о возможности профилактики посттравматического стрессового синдрома применением антиоксидантов как нейропротекторов.Donozology-2011, 7th Int Scient Conf, St. Petersburg, Russia 2011 Dec 15-16.

28.   Voicehovska J, Karpovs J, Umnova L, Orlikovs G, Voicehovska A, Janovska J, Voicehovskis V. Quality of Life in Artherial Hypertension Patients Treated by Fixed Combinations. 4th International Conference on Fixed Combination in the Treatment of Hypertension, Dyslipidemia and Diabetes Mellitus, Paris, France 2011 Dec 1-4.

29.   Voicehovskis V, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N, Voicehovska J. Oxidative Stress Assessment in Case of Posttraumatic Stress Disorder in a Contingent of International Operations. XIV Annual Scientific Meeting of EACLP, Budapest, Hungary 2011 Jun 30-Jul 2.

30.   Войцеховский ВВ, Анцане Г, Иващенко Т, Шкестерс А. К вопросу о возможности оценки предрасположенности к Посттравматическому стрессовому синдрому участников Контингента международных операций. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической, социальной и военной психиатрии», посвященная 110-летию военной психиатрии, St. Petersburg, Russia 2011 Jun 9-10.

31.  Voicehovskis VV, Ancane G, Voicehovska J, Umnova L, Skesters A. Posttraumatic Stress Disorder Checklist Military version in Latvian language. 19th European Congress of Psychiatry - EPA 2011, Vienna, Austria 2011 Mar 12-15.

32.  Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N. Posttraumatic Stress Disorder Assessment at Latvian Contingent of International Operations. International Conference „Psychosomatic aspects of therapy and recovery”, Warsaw, Poland 2011 Jan 22-23.

33.  Войцеховскис ВВ,Анцане Г, Войцеховска ЮГ, Шкестерс А. Методика оценки качества жизни у пациентов группы риска Посттравматического стрессового синдрома. Donozology-2010, 6th Int Scient Conf, St. Petersburg, Russia 2010 Dec 16-17.

34.  Voicehovskis VV,Ancane G, Voicehovska J, Skesters A. The Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q), Latvian language version:  study, validation, and quality of life measurement inPosttraumatic Stress Disorder risk patients. 15th World Congress of Psychophysiology, Budapest, Hungary 2010 Aug 30-Sep 4.

35.  Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N. Posttraumatic Stress Disorder Baseline Measurement at Latvian Contingent of International Operations. XXVIII European Conference on Psychosomatic Research (ECPR), Innsbruck, Austria 2010 Jun 30-Jul 7.

36.  Voicehovskis VV, Ancane G, Ivascenko T, Micans J, Skesters A, Vaivads N. Selenium Deficiency at the Contingent of International Operations. 4th International FESTEM Symposium on Trace Elements and Minerals, St. Petersburg, Russia 2010 Jun 9-12.

37.  Войцеховскис ВВ,Анцанс А, Анцане Г, Бернхофс В, Войцеховска ЮГ et al. Опыт создания Междисциплинарной рабочей группы изучения, комплексной оценки, разработки методов профилактики и реабилитации Посттравматического Стрессового синдрома у Контингента Международных Операций. Donozology-2009, 5th Int Scient Conf, St. Petersburg, Russia 2009 Dec 17-18.

38.  Войцеховскис ВВ, Анцанс А, Анцане Г, Бернхофс В, Войцеховска ЮГ, Курьяне Н, Лусе А, Мичанс Я, Островска И, Тарасова Э, Трачевска Т, Шкестерс А. Опыт создания Междисциплинарной рабочей группы изучения, разработки методов профилактики и реабилитации ПТСС у Контингента Международных Операций. 2nd Eastern European Psychiatric Congress, Moscow, Russia 2009 Oct 27-30.

39.  Voicehovskis V, Ancane G, Skesters A. Oxidative stress as indicator of post-traumaic stress disorder in a contingent of international operations. 20th World Congress on Psychosomatic Medicine, Torino, Italy 2009 Sep 24-29.

40.  Voicehovskis VV, Ancāne G, Šķesters A. Oksidatīvā stresa indikatori posttraumatiskā stresa sindroma gadījumā straprtautisko opēraciju kontingenta latvijas dalībniekiem. 6. Latvijas Ārstu kongress, Rīga, Latvija 2009 Jun 19-21.

41.  Voicehovskis VV,Ancane G, Skesters A. Correction of Indicators of Oxidative Stress in Posttraumatic Stress Disorder at the Missions Contingent. XII. Int Congress of IFPE, Vienna, Austria, 2009 Apr 16-19.

42.  Voicehovskis VV, Ancāne G, Šķesters A. Oksidatīvā stresa rādītāju noteikšana posttaumatiskā stresa sindroma diagnosticēšanai starptautisko operāciju kontingenta dalībniekiem un to korekcija izmantojot antioksidantus. RSU 2009.g. 8. Zinātn. konf., Rīga, Latvija 2009 Apr 8-9.

43.  Войцеховский ВВ,Анцане Г, Шкестерс А. Коррекция показателей оксидативного стресса как проявления ПТСС у контингента международных операций. Donozology-2008, 4th Int Scient Conf, St. Petersburg, Russia 2008 Dec 18-19.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja