Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Oskars Kalējs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

1. Apgūt praksē subjektīvās un objektīvās izmeklēšanas metodes – aptauju, apskati, palpāciju, perkusiju un auskultāciju, interpretēt iegūto informāciju kardioloģijas saslimšanu kontekstā. 2. Apmācīt interpretēt laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas datus, ieskaitot modernās izmeklēšanas metodes kardioloģijā. 3. Apgūt kardioloģisko patoloģiju epidemioloģiju, patofizioloģiju, diagnostikas pamatprincipus un ārstēšanas metodes. 4. Veicināt studentu klīniskās domāšanas attīstību. 5. Veicināt analītisku un sintētisku pieeju moderno izmeklējumu (attēldiagnostika, invazīvie izmeklējumi, datorizētās izmeklējumu metodes) datu interpretācijai.

Priekšzināšanas

Normālā anatomija, histoloģija, normālā fizioloģija, bioķīmija, medicīnas fizikas pamati, bioloģija un ģenētikas pamati, iekšķīgo slimību pamati 4. semestra kursa apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

Demonstrēt orientāciju jaunākajās medicīnas tehnoloģijās, izmeklēšanas metodēs, zinātnes virzienos. • Savākt anamnēzi, secīgi sakārtot to, atpazīt iespējamos slimības riska faktorus. • Ņemot vērā iegūtos slimnieka izmeklēšanas datus (apskatot, palpējot, perkutējot, auskultējot slimnieku, vērtējot instrumentālo izmeklēšanas rezultātus), atpazīt iespējamo patoloģijas līmeni. • Analizējot iegūto informāciju, izvērtēt patoloģijas pakāpi un atbilstošos riskus. • Orientēties aplūkojamo patoloģiju procesos un spēt analizēt tos patofizioloģijas aspektiem.

Prasmes

• Prast komunicēt ar pacientiem, to radiniekiem kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām. • Veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu. • Veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm. • Noteikt perifērā pulsa, sirds darbības frekvences, elpošanas frekvences un arteriālā spiediena rādītājus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopējo izmeklēšanas procesu. • Orientēties elektrokardiogrāfijas izmeklējumu rezultātos. • Orientēties kardioloģijas praksē pielietojamo instrumentālo izmeklējumu rezultātos un to indikācijās (slodzes testi, attēldiagnostikas metodes, invazīvās diagnostikas metodes, kontrastizmeklējumi). • Orientēties sirdskaišu diagnostikā, prast interpretēt auskultatīvo atradi, attēldiagnostikas datus, orientēties mūsdienu sirdskaišu ārstēšanas iespējās (farmakoterapija, ķirurģija, mini invazīvās metodes). • Orientēties koronārās sirds slimības diagnostikā un dažādu akūti situāciju agrīnā atpazīšanā un ārstēšanas taktikā. • Prast izvērtēt elektrokardiogrāfijas atradi dažādu sirds ritma traucējumu gadījumos. Orientēties dažāda riska pakāpju aritmiju novērtēšanā. • Orientēties dažādu kardiomiopātiju diagnostikā, prast interpretēt auskultatīvo atradi, attēldiagnostikas datus, orientēties kardiomiopātiju mūsdienu diagnostikas iespējās (kodolmagnētiskā rezonanse, ģenētiskie izmeklējumi, implantējamās ritma reģistrācijas iekārtas). • Orientēties akūtas un hroniskas sirds mazspējas diagnostikā, prast interpretēt auskultatīvo atradi, attēldiagnostikas datus, orientēties mūsdienu diagnostikas iespējās un patofizioloģijas izpratnē. • Prast apkopot iegūtos simptomus un noformēt diagnozi un slimības vēstures fragmentus.

Kompetences

• Izvērtēt iegūtos simptomus, sasaistīt tos ar patoloģiskiem procesiem slimnieka organismā. • Interpretēt elektrokardiogrāfijas datus. • Izskaidrot instrumentālo izmeklējumu nepieciešamību. • Interpretēt instrumentālo izmeklējumu atradi pamatu līmenī. • Prast interpretēt auskultatīvo atradi, attēldiagnostikas datus, orientēties mūsdienu sirdskaišu ārstēšanas iespējās. • Prast interpretēt auskultatīvo atradi, attēldiagnostikas datus, orientēties kardiomiopātiju mūsdienu diagnostikas iespējās (kodolmagnētiskā rezonanse, ģenētiskie izmeklējumi, implantējamās ritma reģistrācijas iekārtas). • Orientēties akūtas un hroniskas sirds mazspējas diagnostikā, prast interpretēt auskultatīvo atradi, attēldiagnostikas datus, orientēties mūsdienu diagnostikas iespējās un patofizioloģijas izpratnē. • Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsObligātsKonstantīns Pičkurs, Maija Vikmane, Kārlis Trušinskis, Inga Balode, Nikolajs Ņesterovičs, Barbara Vītola, Poļina Andersone, Andris Skride, Aija Mača-Kalēja, Oskars Kalējs, Aldis Strēlnieks, Anita Ābula, Dinija Kalēja, Māris Lapšovs, Matīss Šablinskis
Medicīna, SSNMF6MaģistrsObligātsKristīne Jubele, Valdis Ģībietis, Irina Pupkeviča, Ketija Apsīte, Aija Mača-Kalēja, Oskars Kalējs, Veronika Anufrijeva, Emma Sokolova, Kārlis Trušinskis, Evija Knoka, Natālija Nikrus, Irēna Kurcalte, Māris Lapšovs, Aleksandrs Vasiļjevs
Medicīna, SSNMFz5MaģistrsObligātsEva Moreino, Jūlija Voicehovska, Dace Freidenberga, Madara Ventiņa, Matīss Šablinskis, Larisa Umnova, Matīss Karantajers, Baiba Kokina, Oskars Kalējs, Loreta Briuka
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF5MaģistrsObligāts
Medicīna, MF5MaģistrsObligāts