Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lelde Metla-Rozentāle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Politika

Mērķis

Kurss "Ievads studijās un specialitātē" ir izveidots ar mērķi sagatavot politikas zinātnes studentus turpmāko 3 – 5 gadu studiju darbam.
Kursa gaitā studenti tiks iepazīstināti ar RSU ESF pamatprasībām attiecībā uz studiju procesa norisi un sadarbību starp studentiem un pasniedzējiem, piem., rakstu darbu saturisko izpildījumu un noformējumu, plaģiātisma un pašplaģiāta izpratni, akadēmiski atbilstošas informācijas meklēšanas iespējām bibliotēku resursos, kritisko domāšanu, portāla MyRSU izmantošanas iespējām studiju procesā utt.
Vienlaikus kursa gaitā tiks sniegts ieskats arī izvēlētās akadēmiskās disciplīnas – politikas zinātnes un starptautisko attiecību pamatkoncepcijās, kā arī studenti dosies mācību ekskursijās uz Latvijas Republikas divām svarīgākajām politiskās pārvaldes institūcijām – Ministru Kabinetu un Saeimu.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

• Spēs identificēt situācijas, kurās ir jālieto atsauces.
• Spēs identificēt būtiskāko informāciju tekstā, lai sniegtu atbildi uz esejas jautājumu.
• Spēs izvērtēt ētiskus un neētiskus principus akadēmiskajā darbībā.
• Spēs definēt politikas zinātnes pamatterminus.

Prasmes

• Spēs patstāvīgi izveidot kopsavilkuma/esejas tekstu.
• Spēs izvēlēties atbilstošāko literatūru informācijas datu bāzēs.
• Spēs izskaidrot politikas zinātnes pamatdefinīcijas.
• Spēs prezentēt referāta rezultātus.

Kompetences

• Spēs formulēt savu viedokli semināros.
• Spēs izstrādāt patstāvīgu rakstu darbu, kas atbilst zinātniskas esejas prasībām.
• Spēs argumentēti aizstāvēt savu viedokli zinātniskajā esejā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE1BakalaursObligātsLelde Metla-Rozentāle, Vija Sīle