Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Dace Gardovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu
Zinātnes nozare:Medicīna; Pediatrija

Mērķis

Studiju kurss paredzēts MF 5. studiju gada studentiem. Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis bērnu infekcijas slimību pamatus, kas dos iespēju apgūt studiju kursu „Pediatrijas pamati III” 6. studiju gadā, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi ārsta darbā ar bērniem rezidentūrā.

Priekšzināšanas

Sekmīgi pabeigtas paredzētās studijas MF 1. – 4. studiju gada preklīniskajos un klīniskajos priekšmetos, ieskaitot pediatriju.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus:
1. raksturot infekcijas slimību izplatību bērniem Latvijā un pasaulē;
2. saprast bērnu infekcijas slimību nodaļas uzbūvi un darbību;
3. raksturot imunizācijas īpatnības bērniem;
4. nosaukt infekcijas slimības un pret tām Latvijā noteikto imunizācijas laiku bērniem, biežākās imunizācijas blaknes un kontrindikācijas,
5. izskaidrot mūsdienu koncepciju par augļa un jaundzimušā iedzimtām infekcijām, raksturojot patoģenēzi, tipiskās klīniskās pazīmes, diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas principus;
6. saprast ūdens – sāļu vielu maiņas traucējumus bērniem ar infekcijas slimībām, dehidratācijas noteikšanas un rehidratācijas principus;
7. definēt terminus: drudzis, bakterēmija, sepse, septisks šoks bērniem, analizēt to cēloņus un paredzēt rīcības plānu minēto situāciju gadījumos dažāda vecuma bērniem;
8. pazīt biežākās ekzantēmu infekcijas bērniem (masalas, masaliņas, vējbakas, skarlatīna);
9. raksturot akūto respiratoro slimību īpatnības bērniem, febrīlos krampjus, akūto laringītu, epiglotītu, bronhiolītu;
10. pazīt epidēmisko parotītu un pertussis;
11. raksturot zarnu infekciju un hepatītu īpatnības bērniem;
12. raksturot CIV infekcijas īpatnības bērniem;
13. nosaukt bērniem biežāk sastopamu infekcijas slimību inkubācijas periodus, slimnieku un kontaktpersonu izolācijas laikus.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais pratīs:
1. formulēt atslēgas vārdus un orientēties mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par bērnu infekcijas slimībām;
2. atrast bērna vecumam atbilstošu saskares formu, lai veiktu klīnisko izmeklēšanu;
3. biežāk sastopamo infekcijas slimību tipisko formu gadījumos bērniem vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem mērķtiecīgi savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai;
4. pazīt studiju programmā iekļauto bērnu infekciju tipiskās formas, interpretēt tām raksturīgās klīniskās, laboratorās un citas izmeklēšanas pazīmes, novērtēt iespējamās komplikācijas un diferenciālo diagnozi, piedāvāt ārstēšanas un prevencijas principus;
5. nozīmēt orālo rehidratāciju dažāda vecuma bērniem.

Kompetences

1. Studiju rezultātā gūtās kompetences ļaus patstāvīgi analizēt ar biežāk sastopamām tipiskām infekcijas slimībām saistītās bērnu veselības problēmas, tai skaitā tādas, kuras prasa pirmsklīnisko zinātņu nozaru (homeostāze, mikrobioloģija, farmakoloģija u.c.) un klīnisko medicīnas (pediatrija, internā medicīna, infekcijas slimības) integrāciju efektīvai uz praktiskiem un izmērāmiem rezultātiem tendētai risinājumu sagatavošanai u atspoguļošanai medicīniskajā dokumentācijā.
2. Kompetences ļaus studējošajiem integrēt zināšanas un prasmes vienotā diagnostiskā darbībā ar mērķi izvērtēt bērna veselības stāvokli, noteikt diagnozi tipiskos biežāk sastopamo infekcijas slimību gadījumos bērniem, izstrādāt veselības aprūpes individualizētu plānu, pieņemt uz argumentiem balstītus, pārbaudāmus un zinātniskas domāšanas ceļā izstrādātus lēmumus attiecībā uz bērnu veselību vai dzīvību, kā arī uz sabiedrības veselību un apkārtējās vides stāvokli.
3. Kompetences dos iespēju apgūt studiju kursu „Bērnu slimības” 6. studiju gadā, kā arī veidot nepieciešamo attieksmi ārsta darbā ar bērniem rezidentūrā.

Plānojums

Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsDace Gardovska, Inga Ziemele, Liene Čupāne, Gunta Laizāne, Urzula Nora Urbāne, Ilze Grope
Medicīna9MaģistrsObligātsDace Gardovska, Inga Ziemele, Gunta Laizāne, Dace Zavadska, Liene Čupāne, Urzula Nora Urbāne
Medicīna10MaģistrsObligātsDace Gardovska, Dace Zavadska, Gunta Laizāne, Inga Ziemele, Ieva Nokalna
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsGunta Laizāne, Anna Čirko, Ilze Grope
Medicīna9MaģistrsObligātsDace Gardovska, Ilze Grope, Liene Čupāne, Dace Zavadska, Gunta Laizāne, Inga Ziemele
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsDace Gardovska, Inga Ziemele, Pauls Sīlis, Liene Čupāne, Gunta Laizāne, Jana Pavāre, Dace Zavadska, Urzula Nora Urbāne, Ilze Grope, Zanda Pučuka
Medicīna9MaģistrsObligātsDace Gardovska, Dace Zavadska, Inga Ziemele, Liene Čupāne, Pauls Sīlis, Jana PavāreGunta Laizāne,
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsDace Zavadska, Liene Čupāne, Ilze Grope, Inga Ziemele, Dace Gardovska, Gunta Laizāne
Medicīna9MaģistrsObligātsGunta Laizāne, Inga Ziemele, Ilze Grope, Liene ČupāneJana Pavāre, Dace Gardovska,
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsDace Gardovska, Liene Čupāne, Gunta Laizāne, Jana Pavāre, Urzula Nora UrbāneAnija Meiere,
Medicīna9MaģistrsObligātsLiene Čupāne, Dace Gardovska, Gunta Laizāne, Jana Pavāre, Pauls Sīlis, Dace Zavadska, Inga Ziemele, Anna ČirkoGunda Zvīgule-Neidere,
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsGunda Zvīgule-Neidere, Jana Pavāre, Inga Ziemele, Ilze Grope, Gunta Laizāne, Liene Čupāne, Dace Zavadska, Dace Gardovska, Urzula Nora Urbāne
Medicīna9MaģistrsObligātsDace Gardovska, Jana Pavāre, Pauls Sīlis, Ilze Grope, Dace Zavadska, Liene Čupāne, Gunta Laizāne, Inga Ziemele, Gunda Zvīgule-Neidere
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsDace Gardovska, Gunta Laizāne, Jana Pavāre, Pauls Sīlis, Liene Čupāne, Liene Smane, Aleksandra Rudzāte
Medicīna9MaģistrsObligātsDace Gardovska, Gunta Laizāne, Pauls Sīlis, Gunda Zvīgule-Neidere, Aleksandra Rudzāte, Dana Isarova, Dace Zavadska, Liene Čupāne, Inga Ziemele, Liene Smane, Anija Meiere
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsGunta Laizāne, Liene Čupāne, Inga Ziemele, Dace Zavadska, Ilze Grope, Dace Gardovska, Gunda Zvīgule-Neidere
Medicīna9MaģistrsObligātsDace Gardovska, Ilze Grope, Gunta Laizāne, Aleksandra Rudzāte, Liene Smane, Anija Meiere, Inga Ziemele, Pauls Sīlis, Gunda Zvīgule-Neidere, Dace Zavadska, Liene Čupāne
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligāts