Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dace Gardovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Pediatrija

Mērķis

Studiju kurss paredzēts MF 5. studiju gada studentiem. Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes, studējošais būs apguvis bērnu infekcijas slimību pamatus, kas dos iespēju apgūt studiju kursu „Bērnu slimības” 6. studiju gadā, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi ārsta darbā ar bērniem rezidentūrā.

Priekšzināšanas

Sekmīgi pabeigtas paredzētās studijas MF 1. – 4. studiju gada preklīniskajos un klīniskajos kursos, ieskaitot pediatriju.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus:
• raksturot infekcijas slimību izplatību bērniem Latvijā un pasaulē;
• saprast bērnu infekcijas slimību nodaļas uzbūvi un darbību;
• raksturot imunizācijas īpatnības bērniem;
• nosaukt infekcijas slimības un pret tām Latvijā noteikto imunizācijas laiku bērniem, biežākās imunizācijas blaknes un kontrindikācijas;
• izskaidrot mūsdienu koncepciju par augļa un jaundzimušā iedzimtām infekcijām, raksturojot patoģenēzi, tipiskās klīniskās pazīmes, diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas principus;
• saprast ūdens – sāļu vielu maiņas traucējumus bērniem ar infekcijas slimībām, dehidratācijas noteikšanas un rehidratācijas principus;
• definēt terminus: drudzis, bakterēmija, sepse, septisks šoks bērniem, analizēt to cēloņus, saprast jēdzienu par piesardzības līmeņiem un paredzēt neatliekamo rīcības plānu minēto situāciju gadījumos dažāda vecuma bērniem;
• pazīt biežākās ekzantēmu infekcijas bērniem (masalas, masaliņas, vējbakas, skarlatīna);
• raksturot akūtas respiratorās infekcijas – to īpatnības bērniem;
• raksturot akūtu laringītu, epiglotītu, bronhiolītu, garo klepu, epidēmisko parotītu bērniem;
• saprast infekciju izraisīto hepatītu īpatnības bērniem;
• raksturot febrīlos krampjus, neiroinfekciju īpatnības bērniem;
• raksturot zarnu infekciju īpatnības bērniem;
• raksturot smagas bakteriālas infekcijas, sepsi jaundzimušiem un agrīna vecuma bērniem;
• raksturot CIV infekcijas īpatnības bērniem;
• nosaukt bērniem biežāk sastopamu infekcijas slimību inkubācijas periodus, slimnieku un kontaktpersonu izolācijas laikus.

Prasmes

• formulēt atslēgas vārdus un orientēties mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par bērnu infekcijas slimībām;
• atrast bērna vecumam atbilstošu saskares formu, lai veiktu klīnisko izmeklēšanu;
• biežāk sastopamo infekcijas slimību tipisko formu gadījumos bērniem vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem mērķtiecīgi savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai;
• pazīt studiju programmā iekļauto bērnu infekciju tipiskās formas, interpretēt tām raksturīgās klīniskās, laboratorās un citas izmeklēšanas pazīmes, novērtēt iespējamās komplikācijas un diferenciālo diagnozi, piedāvāt ārstēšanas un prevencijas principus;
• nozīmēt orālo rehidratāciju dažāda vecuma bērniem.
Klīniskās prasmes:
• Orālā rehidratācija bērnam B2
• Piesardzības līmeņa noteikšana bērnam ar drudzi B2
• Hipovolēmijas/ dehidratācijas pakāpes noteikšana bērnam B2

Kompetences

Studiju rezultātā gūtās kompetences ļaus patstāvīgi:
• formulēt atslēgas vārdus un orientēties mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par bērnu infekcijas slimībām;
• atrast bērna vecumam un ģimenei atbilstošu saskarsmes formu, ievērojot ārstniecības iestādes higiēnas prasības;
• biežāk sastopamo infekcijas slimību tipisko formu gadījumos bērniem vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem mērķtiecīgi savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai;
• analizēt ar biežāk sastopamām tipiskām infekcijas slimībām saistītās bērnu veselības problēmas, tai skaitā tādas, kuras prasa pirmsklīnisko zinātņu nozaru (homeostāze, mikrobioloģija, farmakoloģija u.c.) un klīnisko medicīnas (pediatrija, internā medicīna, infekcijas slimības) integrāciju efektīvai uz praktiskiem un izmērāmiem rezultātiem tendētai risinājumu sagatavošanai un atspoguļošanai medicīniskajā dokumentācijā;
• pieņemt uz argumentiem balstītus, pārbaudāmus un zinātniskas domāšanas ceļā izstrādātus lēmumus attiecībā uz bērnu veselību, slimību vai dzīvību, kā arī uz sabiedrības veselību un apkārtējās vides stāvokli tipiskos bērnu infekcijas slimību gadījumos;
• sagatavoties klīnikā bāzētām studijām un semināriem 6. studiju gadā, kā arī veidot nepieciešamo attieksmi ārsta darbā ar bērniem rezidentūrā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsInga Ziemele, Liene Čupāne, Liene Smane, Gunta Laizāne, Ilze Grope, Dace Gardovska
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsObligātsDace Gardovska, Gunta Laizāne, Inga Ziemele, Liene Smane, Liene Čupāne, Dace Zavadska, Ilze Grope, Mareks Marčuks, Aleksandra Rudzāte
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF9MaģistrsObligāts