Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Baiba Rozentāle
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Infekcijas slimības

Mērķis

Veicināt teorētisko un praktisko zināšanu apguvi par konkrētu infekcijas slimību izcelsmi un galvenajiem attīstības mehānismiem cilvēka organismā, konkrētiem veselības aprūpes un kopšanas paņēmieniem, kā arī izsargāšanās iespējām no slimības, izplatības ierobežošanu un ietekmi uz indivīda dzīves kvalitāti, sniegt studentiem priekšstatu par esošiem pētījumiem un inovācijām infekciju slimību profilakses jautājumos.

Priekšzināšanas

Anatomijā, bioloģijā, parazitoloģijā, bioķīmijā, histoloģijā, fizioloģijā, mikrobioloģijā, iekšķīgajās slimībās, propedeitikā, patoloģiskajā fizioloģijā, epidemioloģijā, sabiedrības veselībā, farmakoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Klasificēs slimību simptomus, lai organizētu pacientu aprūpi, raksturos specifisko laboratoro izmeklējumu principus, novērtēs iegūto datu kopumu, lai izprastu pieejas individualizētai ārstēšanai, balstoties uz zināšanām par infekcijas slimību ierosinātājiem, sistematizēs nepieciešamos profilakses pasākumus slimību izplatības ierobežošanai.

Prasmes

Veidos pacienta aprūpes plānu, balstoties uz ārsta nozīmētajām medicīniskām darbībām – plānos un kontrolēs vidējā un jaunākā medicīnas personāla darbu, nepieciešamo dezinfekcijas un līdzīgu pasākumu saturu un formu.

Kompetences

Profesionāli sadarboties ar pacientiem, pacientu tuviniekiem, kolēģiem un padotajiem infekcijas slimību pacientu veselības aprūpes jomā, ievērojot ārsta norādījumus, medicīnas ētikas normas un respektējot pacientu tiesības, uzņemties atbildību par patstāvīgu mācīšanos un darbotos kā veselības veicinātājs infekcijas slimību specifiskās un nespecifiskās profilakses un pacientu kopšanas metožu izvēles kontekstā, darboties saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem saistībā ar infekcijas slimībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF4BakalaursObligātsBaiba Rozentāle, Jeļena Storoženko
Māszinības, ĀSNMZF4BakalaursObligātsAgita Jēruma