Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ieva Bikava
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Veselības vadība; Dzīvās dabas zinātnes
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Kurss nodrošinās apkopojošu apskatu par veselības informācijas sistēmas lomu un darbību, kā arī demonstrēs veselības informācijas sistēmu darbināšanas iespējas ar mērķi nodrošināt informācijas radīšanu, uzkrāšanu, analīzi un izplatīšanu laicīgā un drošā veidā veselības ekosistēmas darbības nodrošināšanai.
Kursā tiks apskatīti galvenie informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas jēdzieni, metodoloģijas, aktivitātes un pieejas, kuras pielietojamas modernu veselības informācijas sistēmu izstrādē un ieviešanā. Kurss fokusēsies uz pieaugošo informācijas tehnoloģiju lomu veselības aprūpes ekosistēmā, demonstrējot dažādus veselības informācijas sistēmu veidus.

Priekšzināšanas

Kursa apguvei nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

• Izpratne par veselības informācijas vadības pamatteorijām un principiem;
• Izpratne par veselības informācijas sistēmu lomu veselības aprūpes sistēmā;
• Izpratne par veselības informācijas vadības lomu veselības aprūpes sistēmu kvalitātes nodrošināšanā, darbības uzlabošanā, resursu plānošanā un vadībā un riska vadībā;
• Izpratne par informācijas infrastruktūras plānošanu un ieviešanas izaicinājumiem;
• Izpratne par dažādiem informācijas sistēmu tipiem, kuras lieto veselības aprūpes sektorā;
• Izpratne par veselības ierakstu izveidi, apkopošanu, pieeju, uzglabāšanu, izplatīšanu, uzturēšanu un drošību.

Prasmes

• Izskaidrot, kā veselības informācijas sistēmas ir organizētas un pārvaldītas;
• Izmantojot veselības informācijas sistēmas, izvēlēties un piemērot stratēģiju veselības aprūpes sistēmas rezultātu uzlabošanai;
• Piemērot veselības informācijas vadības tehnikas konkrētas problēmsituācijas risināšanai;
• Piemērot elektronisko veselības ierakstu, datu rīkus un atskaites lēmumu pieņemšanā;
• Plānot veselības informātikas risinājumus klīnisko un veselības aprūpes mērķu uzlabošanai.

Kompetences

• Atšķir un var izvēlēties organizācijas hierarhijas līmenim atbilstošu datus lēmumu pieņemšanai veselības aprūpes ekosistēmā;
• Atšķir un izprot informācijas sistēmu lomu dažādos lēmumu pieņemšanas līmeņos veselības aprūpes sistēmā;
• Izprot un spēj novērtēt dažādus veselības aprūpes sistēmas izaicinājumus saistībā ar veselības informātiku.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības vadība, VVM 2MaģistrsObligātsIeva Bikava
Veselības vadība, VVMeng 2MaģistrsObligāts