Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vladimirs Rojenko
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par inovācijas procesa vadīšanas īpatnībām un nozīmi starptautiskajā biznesā, izprast un spēt pielietot praksē inovatīvā menedžmenta teorijas.

Priekšzināšanas

Starptautiskās ekonomiskās attiecībās, starptautiskajā mārketingā, tirgus pētījumos.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studentiem veidosies izpratne par inovācijas būtību, tās nozīmi starptautiskajā biznesā un ekonomikas attīstībā. Studenti iegūs zināšanas par inovācijas procesu, tās vadīšanas īpatnībām starptautiskajā biznesā; par inovatīvas domāšanas un radošuma aktivizācijas metodēm.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs argumentēti spriest un diskutēt par inovatīvas attīstības problemātiku un tendencēm starptautiskajā biznesā. Studentiem veidosies prasmes aktivizēt inovatīvo domāšanu, identificēt dzīvotspējīgas inovatīvas idejas, pielietot inovāciju vadīšanas teoriju atzinumus praktisko problēmu risināšanai.

Kompetences

Studenti spēs patstāvīgi analizēt inovāciju attīstības tendences, identificēt aktuālus inovāciju attīstības trendus; objektīvi vērtēt inovatīvas idejas, to praktiskās īstenošanas un komercializēšanas iespējas; pieņemt lēmumus inovāciju vadīšanas jomā, identificēt riskus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE4BakalaursIerobežota izvēle