Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Haralds Plaudis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Studenti gūst zināšanas par neatliekamo un plānveida abdominālo un asinsvadu ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem, profilaksi.

Priekšzināšanas

Cilvēka attiecīgā rajona orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija, propedeitikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students būs apguvis zināšanas un spēs:
• aprakstīt neatliekamo, plānveida, abdominālo un asinsvadu ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi;
• raksturot minēto patoloģiju klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principus un profilaksi;
• aprakstīt minēto ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, profilaksi, atpazīt šo slimību klīnisko ainu un iespējamās komplikācijas, uzskaitīt mūsdienu klīniskās, laboratoriskās un instrumentālās slimnieku izmeklēšanas metodes, kā arī šo slimību ķirurģiskās ārstēšanas metodes un indikācijas to pielietošanai.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students pratīs:
• izmeklēt ķirurģisko slimnieku ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm;
• veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu;
• orientēties gremošanas trakta endoskopijas rezultātos;
• orientēties asinsvadu izmeklēšanas rezultātos un asinsvadu slimību ārstēšanas iespējās;
• veikt stomas pacienta aprūpi.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• analizēt izmeklēšanā iegūtos datus;
• sastādīt slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu;
• analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus;
• argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi;
• izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu ķirurģisku klīnisko situāciju;
• formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsGuntars Pupelis, Svetlana Thora, Andrejs BrikunsAlvis Melderis, Haralds Plaudis, Aigars Lācis, Aigars Martinsons, Jānis Vilmanis,
Medicīna10MaģistrsObligātsSvetlana Thora, Guntars Pupelis, Aigars Martinsons, Zenons Narbuts, Kaspars Zeiza, Linards Rēdmanis
Medicīna9MaģistrsObligātsAndrejs Vanags, Aigars Martinsons, Guntars Pupelis, Svetlana Thora, Andris Gardovskis, Kaspars Zeiza
Pediatrija9MaģistrsObligātsAndrejs Vanags, Andrejs Brikuns, Svetlana Thora, Guntars Pupelis
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsHaralds Plaudis, Svetlana Thora, Alvis Melderis, Aigars Lācis, Kaspars Zeiza
Medicīna9MaģistrsObligātsGuntars Pupelis, Svetlana Thora, Andrejs Brikuns, Haralds Plaudis, Aigars Lācis
Medicīna10MaģistrsObligātsKaspars Zeiza, Guntars Pupelis, Haralds Plaudis
Pediatrija10MaģistrsObligātsSvetlana Thora, Alvis Melderis
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsAlvis Melderis, Svetlana Thora, Guntars Pupelis
Medicīna9MaģistrsObligātsSolvita Stabiņa, Svetlana Thora, Guntars Pupelis, Haralds Plaudis, Kaspars Zeiza, Aigars Lācis, Viktors Novikovs
Medicīna10MaģistrsObligātsHaralds Plaudis, Svetlana Thora, Guntars Pupelis, Aigars Lācis, Kaspars Zeiza, Solvita Stabiņa, Viktors Novikovs
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsKaspars Zeiza, Haralds Plaudis, Svetlana Thora, Alvis Melderis, Guntars Pupelis, Aigars Lācis
Medicīna9MaģistrsObligātsGuntars Pupelis, Svetlana Thora, Kaspars Zeiza, Haralds Plaudis, Aigars Lācis, Viktors Novikovs
Pediatrija10MaģistrsObligātsAlvis Melderis, Svetlana Thora, Guntars Pupelis
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsGuntars Pupelis, Alvis Melderis, Svetlana Thora, Kaspars Zeiza, Haralds Plaudis, Viktors Novikovs, Jānis Vilmanis, Andris Gardovskis, Andrejs Brikuns, Genadijs Trofimovičs, Arvīds Irmejs, Andrejs Vanags, Aigars Martinsons, Artūrs Ozoliņš
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsGuntars Pupelis, Svetlana Thora, Haralds Plaudis, Kaspars Zeiza, Aigars Lācis, Alvis Melderis
Medicīna10MaģistrsObligātsViktors Novikovs, Aigars Lācis, Haralds Plaudis, Guntars Pupelis, Solvita Stabiņa, Svetlana Thora, Kaspars Zeiza, Antons Rudzāts, Dimitri Barski, Alvis Melderis
Pediatrija10MaģistrsObligātsAlvis Melderis, Guntars Pupelis, Svetlana Thora, Aigars Lācis, Haralds Plaudis
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsAigars Lācis, Alvis Melderis, Guntars Pupelis, Vilnis Lietuvietis, Haralds Plaudis, Svetlana Thora, Kaspars Zeiza, Rita Ničiporuka
Medicīna10MaģistrsObligātsAigars Lācis, Haralds Plaudis, Guntars Pupelis, Kaspars Zeiza, Antons Rudzāts, Viktors Novikovs, Svetlana Thora, Rita Ničiporuka
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsAigars Lācis, Alvis Melderis, Haralds Plaudis, Antons Rudzāts, Guntars Pupelis, Kaspars Zeiza, Mihails Pavlovičs, Rita Ničiporuka, Svetlana Thora, Vilnis Lietuvietis, Vladimirs Fokins
Medicīna10MaģistrsObligātsAigars Lācis, Alvis Melderis, Guntars Pupelis, Antons Rudzāts, Kaspars Zeiza, Dimitri Barski, Haralds Plaudis, Svetlana Thora
Pediatrija10MaģistrsObligātsAigars Lācis, Alvis Melderis, Haralds Plaudis, Guntars Pupelis, Svetlana Thora
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsGuntars Pupelis, Aigars Lācis, Alvis Melderis, Haralds Plaudis, Andrejs Brikuns, Kaspars Zeiza, Vladimirs Fokins, Mihails Pavlovičs, Jānis Gardovskis, Antons Rudzāts
Medicīna10MaģistrsObligātsGuntars Pupelis, Aigars Lācis, Evita Saukāne, Kaspars Zeiza, Jānis Pāvulāns, Margarita Ptašņuka, Haralds Plaudis, Svetlana Thora, Rita Ničiporuka, Viktors Novikovs, Antons Rudzāts
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsAlvis Melderis, Aigars Lācis, Mihails Pavlovičs, Vladimirs Fokins, Guntars Pupelis, Kaspars Zeiza
Medicīna10MaģistrsObligātsAigars Lācis, Guntars Pupelis, Evita Saukāne, Margarita Ptašņuka, Jānis Pāvulāns, Mihails Pavlovičs
Pediatrija10MaģistrsObligātsAigars Lācis, Kaspars Zeiza, Guntars Pupelis, Mihails Pavlovičs, Alvis Melderis, Evita Saukāne
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligātsAigars Lācis, Evita Saukāne, Margarita Ptašņuka, Mihails Pavlovičs, Kaspars Zeiza
Medicīna9MaģistrsObligātsAlvis Melderis, Aigars Lācis, Evita Saukāne, Margarita Ptašņuka, Mihails Pavlovičs, Kaspars Zeiza
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligāts
Medicīna10MaģistrsObligāts
Pediatrija10MaģistrsObligāts