Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Haralds Plaudis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_014LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Haralds Plaudis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas50
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka attiecīgā rajona orgānu anatomija, fizioloģija un patoloģija, propedeitikas pamati.
Mērķis:
Studenti gūst zināšanas par neatliekamo un plānveida abdominālo un asinsvadu ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem, profilaksi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vēdera dobuma orgānu traumatiskie bojājumi (aknu, liesas, pankreass un zarnu ruptūras u.c.).Lekcijas1.00auditorija
2Mezenteriālās asinsrites akūti un hroniski traucējumi.Lekcijas1.00auditorija
3Perifērisko artēriju (okluzīvās) slimības (PAS). PAS diagnostikas algoritms. Pamata koncepcijas asinsvadu ķirurģijā. PAS ārstēšana. Mijklibošanas ārstēšana. Hroniskas ekstremitātes dzīvotspēju apdraudošas (limb-threatening) išēmijas ārstēšana. Akūta ekstremitātes išēmija. Akūtas ekstremitātes išēmijas ārstēšana. Ķirurģiskā riska analīze. Ekstremitātes dzīvotspējas novērtēšana. Kontrindikācijas ķirurģiskai revaskularizācijai. Amputācijas riska novērtēšana (WIFI klasifikācija).Lekcijas1.00auditorija
4Hronisks pankreatīts, aizkuņģa dziedzera audzēji. Klīnika, diagnostika, ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
5A. carotis un a. vertebralis slimības. Artēriju aneirismas. Vēdera aortas aneirisma. Akūts aortas sindroms. Aortas disekcija. Hroniska vēnu slimība. Akūta un hroniska dziļo vēnu tromboze. Mezenteriālo artēriju un vēnu slimības.Lekcijas1.00auditorija
6Gastrointestinālās asiņošanas. Zollingera – Ellisona sindroms. Augšējās un apakšējās gastrointestinālās asiņošanas atšķirīgie aspekti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Ekstremitāšu vēnu un limfvadu slimības. Klīnika, diagnostika, ārstēšana. Trombozes un tromboflebīti, dziļo vēnu nepietiekamības sindroms. Trofiskās čūlas. Gangrēnas. Diagnostika, ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Vēdera dobuma orgānu traumas pazīmes. Slēgtas vēdera traumas diagnostikas iespējas, ķirurga taktika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Vēdera dobuma vaļējas traumas diagnostikas iespējas un ķirurga taktika. Politrauma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Resnās un taisnās zarnas vēzis un pirmsvēža slimības. Klīnikas un ķirurģiskās ārstēšanas atšķirības atkarībā no vēža lokalizācijas. Radikāli un paliatīvi operēto slimnieku apspriešana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Hronisks pankreatīts. Aizkuņģa dziedzera audzēji. Klīnika, diagnostika, ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Saaugumu slimība. Zarnu fistulas. Stomu slimnieku aprūpe. Klīnika, diagnostika, ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Kuņģa vēzis un priekšvēža slimības. Diagnoze un diferenciāldiagnoze. Agrīnas diagnostikas nozīme. Ķirurģiskās ārstēšanas principi: radikālā un paliatīvā ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Aktualitātes perifērisko artēriju slimību diagnostikā un ārstēšanā. Aktuālo starptautisko asinsvadu ķirurģijas vadlīniju analīze, izmantojot Trans-Atlantic Inter-Society Consensus (TASC) Guidelines; ESVS Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Aktualitātes brahiocefālo artēriju, vēdera aortas aneirismu, vēnu slimību, kā arī mezenteriālo asinvadu diagnostikā un ārstēšanā. Aktuālo starptautisko asinsvadu ķirurģijas vadlīniju analīze, izmantojot ESVS Guidelines on Management of Atherosclerotic Carotid and Vertebral Artery; ESVS Guidelines on Management of Abdominal Aortic Aneurysms; ESVS Guidelines on Management of Chronic Venous Disease; ESVS Guidelines on Management of the Diseases of Mesenteric Arteries and Veins.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1) cikla laikā paredzēta dežūra Neatliekamās Medicīnas Centrā ar viena slimnieka gadījuma aprakstu 2) students raksta klīnisko slimības vēsturi.
Vērtēšanas kritēriji:
Teorētisko zināšanu kontrole par iemācīto materiālu praktisko nodarbību laikā, klīnisko gadījumu apspriešana pie pacienta, kur tiek pārbaudītas studentu zināšanas par ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi. 1) Eksāmens – datorizētais daudzizvēles tests 2) Klīnisko gadījumu tests
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students būs apguvis zināšanas un spēs: • aprakstīt neatliekamo, plānveida, abdominālo un asinsvadu ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi; • raksturot minēto patoloģiju klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principus un profilaksi; • aprakstīt minēto ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, profilaksi, atpazīt šo slimību klīnisko ainu un iespējamās komplikācijas, uzskaitīt mūsdienu klīniskās, laboratoriskās un instrumentālās slimnieku izmeklēšanas metodes, kā arī šo slimību ķirurģiskās ārstēšanas metodes un indikācijas to pielietošanai.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students pratīs: • izmeklēt ķirurģisko slimnieku ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm; • veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu; • orientēties gremošanas trakta endoskopijas rezultātos; • orientēties asinsvadu izmeklēšanas rezultātos un asinsvadu slimību ārstēšanas iespējās; • veikt stomas pacienta aprūpi.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: • analizēt izmeklēšanā iegūtos datus; • sastādīt slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu; • analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus; • argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi; • izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu ķirurģisku klīnisko situāciju; • formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāli e-vidē
2Mācību grāmata “Ķirurģija”, prof. J.Gardovska redakcijā, 2013.
3Baltiņa D., Baltiņš M., Doniņa S. Klīniskā onkoloģija. - Rīga: Zvaigzne, 1999.
4Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas 1.izdevums. D.Krieviņa redakcijā, 2001, Rīga.
Papildus literatūra
1Mann C.V., Russell R.C.G. Bailey & Love’s Short Practice of Surgery 27th ed. London, Champan & Hall Medical, 2018.
2Schwartz's Principles of Surgery: Single Volume 10th Revised edition Mc. Graw-Hill Medical, 2014.
3Textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice. - Ed. by D.C. Sabiston, Jr. - 20th ed. - Philadelphia: W.B.Saunders, 2016.
4The Cancer Handbook. Ed. by Malcolm R.Alison - 2th ed. - Wiley, 2007.
5John L. Cameron, Andrew M. Cameron. Current Surgical Therapy: Expert Consult - Online and Print 12th Revised edition. Churchill Livingstone Inc, 2017.
6Acute Care Surgery: Principles and Practice. Ed. by L.D.Britt. – Springer, 2010.
7Zollinger`s. Atlas of Surgical Operations. 10th ed. – McGraw-Hill Education – Europe, 2016.
8Laparoscopic Surgical Oncology. Ed. by Theodore T.Pappas, Emmanouel Leandros. - McGraw-Hill, 2005.
9Laparoscopic Colorectal Surgery. Ed. by Jeffrey W.Milsom, Bartholomaus Bohm, Kiyokazu Nakajama - 2th ed. - Springer, 2006.
10Laparoscopic Surgery. Ed. by Jorge Cueto-Garsia, Mosies Jakobs, Michel Gagner. - McGraw-Hill, 2003.
11Laparoscopic Surgery: Principles and Procedures Ed. by Daniel B.Jomes, Justin S.Wu, Nathaniel J.Soper - 2th ed. – Marcel Dakker, 2004.
12Imaging and Intervention in Abdominal Trauma Foreword by A.L. Baert, Edited by Robert F. Dondelinger. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 2003.
Citi informācijas avoti
1RSU abonētās medicīnas literatūras datubāzes