Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Liāna Deklava
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Students spēs organizēt, plānot, sniegt un novērtēt pacientu aprūpi pacientiem ar dažādām ķirurģiskām saslimšanām, profesionālo un ētisko standartu ietvaros integrējot iepriekš iegūtās zināšanas ķirurģijā. Elpošanas orgānu sistēmas, gremošanas sistēmas, nieru un urīnceļu slimības, kustību balsta aparāta slimības un pacientu aprūpe. Students iegūs zināšanas par ķirurģisku saslimšanu diagnostikas un ārstniecības principiem un pacientu aprūpi.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā un fizioloģijā, patoloģiskā fizioloģijā, farmakoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par ķirurģisko slimību aprūpes pamatprincipiem.

Prasmes

Studenti pratīsveikt pacientu aprūpi pacientiem ar ķirurģiskām slimībām. Studenti pratīs sagatavot pacientu dažādām ķirurģiskām manipulācijām, izmeklējumiem.

Kompetences

Studenti studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs sagatavot pacientu dažādām izmeklēšanām, pamatot un skaidrot sagatavošanas nepieciešamību, izprast orgānu sistēmu darbības traucējumu subjektīvos un objektīvos simptomus un sindromus, identificēt galvenās klīniskās pazīmes un tās diferencēt pēc smaguma, prognozēt un plānot pacienta aprūpi.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF4BakalaursObligātsGita Ozoliņa
Māszinības, ĀSNMZF4BakalaursObligātsMarija Jermoļicka