Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Inese Mihailova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Imunoloģija

Mērķis

Sniegt studentam iespēju apgūt zināšanas par galvenajiem imūnpatoloģijas veidiem un ar tiem saistītām slimībām (imūndeficīti, autoimunitāte, alerģija, malignitāte, u.c.); svarīgākajiem cilvēka imunitāti raksturojošiem parametriem, to noteikšanas iespējām, indikācijām, klīnisko interpretāciju un izmantošanu dažādu slimību diagnostikā un diferenciālā diagnostikā; imūnkorekcijas un imūnprofilakses paņēmieniem, līdzekļiem, lietošanas indikācijām un blakus iedarbību, kā arī praktiskas iemaņas imunoloģisko parametru izmantošanā dažādu slimību diagnostikā. Dot studentiem pamatzināšanas klīniskajā ģenētikā, veidot nepieciešamās prasmes šo zināšanu pielietošanai ģenētiskās patoloģijas savlaicīgā diagnostikā.

Priekšzināšanas

Imunoloģijas pamati, patofizioloģija, patoloģiskā anatomija, klīniskās medicīnas kursi: internā medicīna, infekcijas slimības, hematoloģija, reimatoloģija, nefroloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs raksturot svarīgākos imūnpatoloģijas veidus, to klīniskās un imunoloģiskās izpausmes, slimnieku imunoloģiskās izmeklēšanas metodes, humorālās, celulārās, komplementa sistēmas un fagocitozes traucējumu izpausmes un imūnkorekcijas iespējas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj novērtēt imūnās sistēmas funkcionēšanu normā un dažādu imūnsistēmas patoloģiju gadījumā; klīniski izvērtēt vienkāršu imunogrammu un noteikt indikācijas padziļinātai speciālai imunoloģiskai izmeklēšanai; izmantot imunitātes parametrus dažādu slimību diagnostikā un diferenciālā diagnostikā.

Kompetences

Studējošie, apvienojot teorētiskās un praktiskās zināšanas, varēs noteikt imūnpatoloģiskās izmaiņas, izvērtēt vienkāršu imunogrammu un izmantot iegūtās zināšanas un prasmes dažādu slimību diagnostikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligātsMadara Kreile, Inese Mihailova, Nataļja Kurjāne, Viktorija Ķēniņa, Gita Tauriņa, Zita Krūmiņa, Ieva Nokalna, Kārlis Rācenis, Ieva Glāzere
Medicīna9MaģistrsObligātsInese Mihailova, Nataļja Kurjāne, Viktorija Ķēniņa, Ieva Nokalna, Kārlis Rācenis, Ieva Glāzere, Madara Kreile, Zita Krūmiņa, Gita Tauriņa
Pediatrija11MaģistrsObligātsInese Mihailova, Nataļja Kurjāne, Viktorija Ķēniņa, Ieva Nokalna, Kārlis Rācenis, Ieva Glāzere, Zita Krūmiņa, Gita Tauriņa, Madara Kreile
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna12MaģistrsObligātsIeva Nokalna, Viktorija Ķēniņa, Kārlis Rācenis, Gita Tauriņa, Ieva Glāzere, Inese Mihailova, Madara Kreile, Nataļja Kurjāne, Zita Krūmiņa
Medicīna10MaģistrsObligātsIeva Nokalna, Viktorija Ķēniņa, Kārlis Rācenis, Ieva Glāzere, Inese Mihailova, Nataļja Kurjāne, Madara Kreile, Gita Tauriņa, Zita Krūmiņa
Medicīna10MaģistrsObligātsIeva Glāzere, Ieva Nokalna, Inese Mihailova, Kārlis Rācenis, Nataļja Kurjāne, Viktorija Ķēniņa, Gita Tauriņa, Zita Krūmiņa, Madara Kreile
Medicīna12MaģistrsObligātsInese Mihailova, Nataļja Kurjāne, Viktorija Ķēniņa, Ieva Nokalna, Madara Kreile, Zita Krūmiņa, Gita Tauriņa, Ieva Glāzere, Kārlis Rācenis
Pediatrija10MaģistrsObligātsIeva Glāzere, Ieva Nokalna, Inese Mihailova, Kārlis Rācenis, Nataļja Kurjāne, Viktorija Ķēniņa, Madara Kreile, Gita Tauriņa, Zita Krūmiņa