Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Nataļja Kurjāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Imunoloģija

Mērķis

Sniegt studentam iespēju apgūt zināšanas par galvenajiem imūnpatoloģijas veidiem un ar tiem saistītām slimībām (imūndeficīti, autoimunitāte, alerģija, u.c.); svarīgākajiem cilvēka imunitāti raksturojošiem parametriem, to noteikšanas iespējām, indikācijām, klīnisko interpretāciju un izmantošanu dažādu slimību diagnostikā un diferenciālā diagnostikā; imūnkorekcijas un imūnprofilakses paņēmieniem, līdzekļiem, lietošanas indikācijām un blakus iedarbību, kā arī praktiskas iemaņas imunoloģisko parametru izmantošanā dažādu slimību diagnostikā. Sniegt studentiem pamatzināšanas klīniskajā ģenētikā, ģenētiskajā konsultēšanā, veidot nepieciešamās prasmes šo zināšanu pielietošanai ģenētiskās patoloģijas savlaicīgā diagnostikā un ārstēšanā.

Priekšzināšanas

Imunoloģijas pamati, patofizioloģija, patoloģiskā anatomija, klīniskās medicīnas kursi: internā medicīna, infekcijas slimības, hematoloģija, reimatoloģija, nefroloģija.
Ieprēkšojos studiju gados gūtās zināšanas medicīniskajā ģenētikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs raksturot svarīgākos imūnpatoloģijas veidus, to klīniskās un imunoloģiskās izpausmes, slimnieku imunoloģiskās izmeklēšanas metodes, humorālās, celulārās, komplementa sistēmas un fagocitozes traucējumu izpausmes un imūnkorekcijas iespējas.
Studiju kursa apgūšanas rezultātā zinās ģenētiskās konsultēšanas pamatprincipus, biežākās pielietotās izmeklēšanas metodes. Izpratīs biežāk sastopamās vielmaiņas slimības un dismorfiskās pazīmes. Apgūs preimplantācijas un prenatālās kosnultēšanas un diagnosikas īpatnības.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj novērtēt imūnās sistēmas funkcionēšanu normā un dažādu imūnsistēmas patoloģiju gadījumā; klīniski izvērtēt vienkāršu imunogrammu un noteikt indikācijas padziļinātai speciālai imunoloģiskai izmeklēšanai; izmantot imunitātes parametrus dažādu slimību diagnostikā un diferenciālā diagnostikā. Studenti spēj atpazīt biežākās ģenētiksi determinētas slimības un nosūtīt uz ģenētisko konsultāciju. Studenti gūst iemaņas neauglības un prenatālās konsultēšanas pamatos. Analizēs vienkāršākos klīniskos gadījumus un indikācijas nosūtīšanai pie ģenētiķa
Spēs koordinēt un ārstēt biežākās neatliekamās situācijas, kas saistītas ar vielmaiņas slimībām. Spēs aprakstīt biežākos ar garīgo atpalicību saistītos sindromus.

Kompetences

Studējošie, apvienojot teorētiskās un praktiskās zināšanas, varēs noteikt imūnpatoloģiskās izmaiņas, izvērtēt vienkāršu imunogrammu.
Kursa noslēgumā studenti orientēsies ģenētiskajā konsultēšanā, biežākajās metabolajās saslimšanās un jaunākajās ārstēšanas metodēs. Pratīs izvērtēt nepieciešamību ģenētiskai konsultēšanai. Iegūs prasmi analizēt ģenētisko metožu pielietojamību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsObligātsIeva Grīnfelde, Nataļja Kurjāne, Zita Krūmiņa, Inese Mihailova, Kristīne Ivanova, Gita Tauriņa, Viktorija Ķēniņa, Sabīne Laktiņa, Marija Roddate, Signe Puriņa, Ieva Nokalna, Lāsma Lapiņa
Medicīna, MF9MaģistrsObligātsMarija Rozevska, Ieva Grīnfelde, Nataļja Kurjāne, Zita Krūmiņa, Inese Mihailova, Kristīne Ivanova, Gita Tauriņa, Viktorija Ķēniņa, Sabīne Laktiņa, Lāsma Lapiņa, Ieva Nokalna, Signe Puriņa, Marija Roddate
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF10MaģistrsObligāts