Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Teorētisko pamatzināšanu un praktisko iemaņu apguve klīniskās aprūpes pamatos.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, patofizioloģijā, mikrobioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūs pamatzināšanas pacienta aprūpē.

Prasmes

Novērtēt pacienta stāvokli un praktiski veikt klīniskās procedūras izmantojot piemērotu aprīkojumu; noteikt pacienta vitālos rādītrājus: Veikt roku mazgāšanu un dezinfekciju. Veikt IAL uzvilkšanu un novilkšanu ar veselības aprūpi sasaistītu infekciju gadījumā. Veikt pacienta ēdināsānu caur NGZ.. Veikt s/c, i/m un iv injekciju.

Kompetences

Spēja lietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO3BakalaursObligātsLilija Antoņēviča
Uzturs, RFUN3BakalaursObligātsLilija Antoņēviča
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Uzturs, RFU4BakalaursObligāts