Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Lilija Antoņēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anatomija

Mērķis

Pilnveidot un nostiprināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas iegūtas 3. kursa rudens semestrī studiju kursa “Klīniskās aprūpes pamati” ietvaros.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, patofizioloģijā, mikrobioloģijā, klīniskās aprūpes pamatos.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa noslēgumā studenti spēs definēt un aprakstīt epidēmijas režīma nodrošināšanas principus, definēt vides tīrības pamatprasības, izprast dezinfekcijas un infekcijas kontroles vadlīnijas. Spēs noteikt un analizēt pacienta vitālos rādītājus. Zinās un spēs veikt medikamentu administrēšanu. Zinās un spēs nodrošināt procedūras, kas skar gremošanas sistēmu. Zinās un spēs nodrošināt urogenitālās sistēmas procedūras.

Prasmes

Praktiskās iemaņas klīnisko procedūru veikšanā, ietverot: medikamentu ievadi enterāli un parenterāli, laboratorisko izmeklējumu savākšanu, pacienta sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, internā un ķirurģiskā profila nodaļās. Pratīs noteikt vitālos rādītājus, veikt klizmas, ievadīt un izņemt NGZ, veikt urīnpūšļa katerizāciju sievietēm un vīriešiem.

Kompetences

Spēja strādāt kā profesionālim, integrējot teorētiskās un profesionālās zināšanas, spēja veikt un novērtēt pacienta vitālās pazīmes. Spēja sastādīt un pamatot dažādas zāļu ievadīšanas tehnikas. Spēja veikt procedūras, kas ietekmē gremošanas traktu (nazogastrālo caurulīti, klizmu un enterālo uzturu), uroģenitālo traktu (sieviešu un vīriešu urīnpūšļa kateterizācija).

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsLilija Antoņēviča
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligāts
Medicīna6MaģistrsObligātsLilija Antoņēviča
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligāts
Medicīna6MaģistrsObligāts
Pediatrija6MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsAnita Znotiņa, Indra Subača, Agnese Voicehovska, Vija Lūse, Valentīna Badajeva, Jūlija Vahtina, Jeļena Ričika, Gita Ozoliņa, Elita Brūvele, Mārīte Daukste, Daina Erdmane, Zinta Trušele, Zane Laure, Aleksandra Gudza
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligāts
Medicīna6MaģistrsObligāts
Pediatrija6MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsAnita Znotiņa, Agnese Voicehovska, Areta Namniece, Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna, Elita Brūvele, Gita Ozoliņa, Indra Subača, Jana Ankrava, Jūlija Vahtina, Oksana Boičuka, Valentīna Badajeva, Vija Lūse, Zane Laure, Zinta Trušele, Jeļena Ričika, Aija Lielnora
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsLilija Antoņēviča
Medicīna6MaģistrsObligātsAnita Znotiņa, Agnese Voicehovska, Indra Subača, Vija Lūse, Jūlija Vahtina, Zane Laure, Jeļena Ričika, Oksana Boičuka, Inguna Leite, Iveta Pankare, Gita Ozoliņa, Zinta Trušele, Jana Ankrava, Areta Namniece, Daiga Kalniņa-Vīndedzkalna, Daiga Bērtiņa, Ieva Zariņa, Katrīna Belouško, Sofja Tomase, Ilze Čerņavska, Ilona Slavinska, Santa Marhele
Pediatrija6MaģistrsObligātsLilija Antoņēviča
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsAgnese Voicehovska
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsLilija Antoņēviča
Medicīna6MaģistrsObligātsJūlija Vahtina, Lilija Antoņēviča, Agita Melbārde-Kelmere, Aiga Lasmane, Anastasija Gromova, Marija Jermoļicka, Ilze Ansule, Inta Kalniņa
Pediatrija6MaģistrsObligātsLilija Antoņēviča
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsAgnese Voicehovska, Jūlija Vahtina, Zane Laure, Inta Kalniņa, Anita Znotiņa, Anastasija Gromova, Aiga Lasmane, Madara Blumberga, Marija Jermoļicka
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsLilija Antoņēviča
Medicīna6MaģistrsObligātsJūlija Vahtina, Lilija Antoņēviča
Pediatrija6MaģistrsObligātsLilija Antoņēviča