Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lilija Antoņēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_075LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lilija Antoņēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)6Kopā nodarbību kontaktstundas42
Kopā kontaktstundas42
Study course description
Zināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, patofizioloģijā, mikrobioloģijā, klīniskās aprūpes pamatos.
Mērķis:
Iegūt praktiskās iemaņas klīniskās aprūpes pamatos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vides tīrība un tās nodrošinājums. Higiēnas un pretepidēmiskā režīma pamatprasības veselības aprūpes iestādē. Roku higiēna. Higiēniskā roku mazgāšana. Higiēniskā roku dezinfekcija. Ārstniecības iestādes darbinieku personīgā higiēna un ārējais izskats.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Vitālie rādītāji.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Klīniskās procedūras, kas skar gremošanas sistēmu. NGZ. Klizmas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Urogenitālās sistēmas procedūras.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Medikamentu un šķidrumu ievadīšana.Nodarbības2.00klīniskā bāze
6Laboratoriskie izmeklējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ievērot praksei paredzētās darba stundas un nostrādāt pilnā apjomā, aizpildīt praksē paredzēto dokumentāciju, abpusēji ierosinājumi par prakses kvalitatīvo un organizatorisko saturu.
Vērtēšanas kritēriji:
Medicīnas fakultātes 3. kursa studenta novērtējumu piešķir prakses vadītājs katrā darba ciklā. Studenta sekmes tiek vērtētas, ņemot vērā iegūto prasmju daudzumu un kvalitāti, kā paredzēts kursa prakses programmā. Lai nokārtotu pārbaudījumu, studentam jāizpilda vismaz 80% no katra cikla paredzētās programmas. Ir divas vērtēšanas iespējas: nokārtot – (veiksmīgi), neizdoties – (neveiksmīgi).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studiju kursa noslēgumā studenti spēs definēt un aprakstīt epidēmijas režīma nodrošināšanas principus, definēt vides tīrības pamatprasības, izprast dezinfekcijas un infekcijas kontroles vadlīnijas. Spēs noteikt un analizēt pacienta vitālos rādītājus. Zinās un spēs veikt medikamentu administrēšanu. Zinās un spēs nodrošināt procedūras, kas skar gremošanas sistēmu. Zinās un spēs nodrošināt urogenitālās sistēmas procedūras.
Prasmes:Praktiskās iemaņas klīnisko procedūru veikšanā, ietverot: medikamentu ievadi enterāli un parenterāli, laboratorisko izmeklējumu savākšanu, pacienta sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām, internā un ķirurģiskā profila nodaļās. Pratīs noteikt vitālos rādītājus, veikt klizmas, ievadīt un izņemt NGZ, veikt urīnpūšļa katerizāciju sievietēm un vīriešiem.
Kompetences:Spēja strādāt kā profesionālim, integrējot teorētiskās un profesionālās zināšanas, spēja veikt un novērtēt pacienta vitālās pazīmes. Spēja sastādīt un pamatot dažādas zāļu ievadīšanas tehnikas. Spēja veikt procedūras, kas ietekmē gremošanas traktu (nazogastrālo caurulīti, klizmu un enterālo uzturu), uroģenitālo traktu (sieviešu un vīriešu urīnpūšļa kateterizācija).
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ministru kabineta noteikumi Nr. 104. Rīgā 2016. gada 16. februārī (prot. Nr.8 21.§) “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”
2Klīniskās procedūras un pacientu drošība / Dzintra Puriņa, Ināra Upmale. Rīga : Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, 2018
3Autoru kolektīvs A. Lejnieka redakcijā „Klīniskā medicīna” 1. grāmata, Medicīnas apgāds, 2010.
4Autoru kolektīvs A. Lejnieka redakcijā „Klīniskā medicīna” 2., 3.. grāmata, Medicīnas apgāds, 2012.
5Gardovska J., redakcijā, „Ķirurģija”, Rīga, 2013.
6Clinical Nursing Skills and Techniques - Elsevier eBook on VitalSource, 8th Edition by Anne Griffin Perry, RN, EdD, FAAN, Patricia A. Potter, RN, MSN, PhD, FAAN and Wendy Ostendorf, RN, MS, EdD, CNE
7estudijas.rsu.lv. - ārstniecisko manipulāciju video
Papildus literatūra
1Perry, Anne Griffin Mosby's pocket guide to nursing skills & procedures / Maryland Heights, Mo. : 2011
2Smith, Sandra F., Clinical nursing skills : basic to advanced skills / Boston [etc.] : 2012
3Perry, Anne Griffin Clinical nursing skills & techniques / St. Louis, Mo. : 2013
4Perry, Anne Griffin Clinical nursing skills & techniques / St. Louis, Mo. : 2010
Citi informācijas avoti
1http://cid.oxfordjournals.org/content/35/11/1281.full
2http://www.gosh.nhs.uk/health-professionals/clinical-guidel…