Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Sniegt studentiem pamatzināšanas par Komerctiesību būtību, attīstību un komerctiesību normu piemērošanas un tulkošanas metodoloģiju.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, Tiesību teorija, Latvijas tiesību vēsture, Loģika, Administratīvās tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie demonstrē zināšanas par komerctiesību teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, orientējas komerclikumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos.

Prasmes

Studējošie prot, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, patstāvīgi sastādīt dokumentus, kas saistīti ar komercsabiedrību dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju un komercdarījumu slēgšanu.

Kompetences

Studējošie spēj izstrādāt komerctiesiskus līgumus, sastādīt dokumentus komerctiesību jomā, orientējas komercreģistrā, prot lasīt un interpretēt reģistros pieejamo informāciju par komersantiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT3BakalaursObligātsArtūrs Kurbatovs
Tiesību zinātne, TZN3BakalaursObligātsLinda Nātriņa
Tiesību zinātne, TZ5BakalaursObligātsValdis Savickis, Aldis Lieljuksis
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz3BakalaursObligātsLinda Nātriņa