Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Sergejs Kruks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas teorija

Mērķis

Izprast kontinentālās un anglosakšu pieejas komunikācijas studijām. Izprast rīcībspējas, struktūras un kultūras nozīmi komunikācijas procesu analīzē. Izvērtēt metodoloģiskā individuālisma un kolektīvisma paradigmu trūkumus un priekšrocības.

Priekšzināšanas

Fiozofija. Ievads komunikācijas teorijās.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie parāda paplašinātas zināšanas par dažādām teorētiskajām paradigmām, izprotot kopīgo un atšķirīgo, stiprās un vājās pozīcijas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie praktiski atlasa teorijas pētījumu veikšanai; argumentēti skaidro komunikācijas fenomenus dažādajās paradigmās un diskutē par dažādo paradigmu priekšrocībām un trūkumiem, vērtējot komunikācijas fenomenus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie integrē dažādu teorētisko paradigmu atziņas, pētot vai plānojot publisko komunikāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM2MaģistrsObligātsMichael Strmiska, Sergejs Kruks