Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sandra Mihailova
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas psiholoģija un ētika

Mērķis

Sniegt studentiem zināšanas par cilvēku savstarpējo attiecību psiholoģiskajām likumsakarībām. Palīdzēt apgūt praktiskās iemaņas aktīvi klausīties, publiski uzstāties, strādāt komandā, atrisināt konfliktus, sadarboties ar dažādu personību tipu cilvēkiem.

Priekšzināšanas

Psiholoģija vidusskolas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Students raksturo komunikācijas psiholoģijas jēdzienus, skaidro komunikācijas psiholoģijā analizētās pamatproblēmas un faktus, analizē teorijas komunikācijas psiholoģijā; skaidro komunikācijas psiholoģijas teoriju un konstruktu praktisko pielietojumu, kritiski izvērtē komunikācijas psiholoģijas atziņas mūsdienu kontekstā.

Prasmes

Pielieto dažādus komunikācijas psiholoģijas terminus; skaidro sociāli psiholoģiskos fenomenus ikdienas situācijās, analizē to cēloņus un iespējamās sekas; skaidro starppersonu ietekmes mehānismus.

Kompetences

Students skaidro komunikācijas psiholoģijas konstruktus, teorijas un terminoloģiju, pielieto komunikācijas psiholoģijas atziņas pētniecībā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.