Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas psiholoģija un ētika

Mērķis

Veidot priekšstatu par cilvēku komunikācijas likumsakarībām, kas izriet no viņu attiecībām ar citiem cilvēkiem, grupām un sabiedrību kopumā, kā arī iepazīstināt ar komunikācijas teorētiskajiem pamatelementiem, kas ietekmē cilvēka domāšanu, jūtas, vajadzības, vērtības un uzvedību.

Priekšzināšanas

Komunikācijas situāciju analīzes pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie padziļināti izprot veidu, kā cilvēki komunikācijā veido attiecības ar citiem cilvēkiem, grupām un sabiedrību kopumā, zina, kas ietekmē cilvēka domāšanu, jūtas, vajadzības, vērtības un uzvedību.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie prot praktiski analizēt dažādas saskarsmes situācijas, izprot to nozīmi un prot skaidrot to dažādās psiholoģiskās izpausmes un aspektus.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie pārdomāti rīkojas komunikācijas situācijās un prot izskaidrot un analizēt komunikācijas situācijas no psiholoģiskā viedokļa.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM3MaģistrsObligāts