Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Uldis Ķinis
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju studentiem iegūt zināšanas par Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) un citu konstitucionālu rangu tiesību aktu nozīmi Latvijas Republikas valstiskumā, attīstīt prasmes piemērot augstākā juridiskā spēka normas un veidot tādu attieksmi, kas sekmē demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtību ievērošanu un aizsardzību.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti ir ieguvuši izpratni par galvenajiem konstitucionālo tiesību izpētes objektiem (valsts galvu, parlamentu, izpildvaru, tiesu, konstitūciju un konstitucionālo kontroli) un to mijiedarbību, tajā skaitā Latvijas Republikas Satversmes tvērumā.

Prasmes

Prot analizēt un orientējas konstitucionālo tiesību nozares saturā un nošķir svarīgākos pamatjēdzienus, prot pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas juridisko kāzusu risināšanā un normatīvo aktu analīzē, pielietojot juridiskās pētījumu un tiesību iztulkošanas metodes. Iegūst prasmes iztulkot un piemērot Satversmē ietvertās normas, noskaidrot vispārējo tiesību principu saturu, izprast demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtības.

Kompetences

Spēj izprast konstitucionālo tiesību piemērojamību un nozīmi. Iespēja attīstīt argumentācijas un polemikas prasmes, analītisko, kritisko un abstrakto domāšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT1BakalaursObligātsUldis Ķinis
Tiesību zinātne, TZN1BakalaursObligātsKristaps Zariņš
Tiesību zinātne, TZ1BakalaursObligātsUldis Ķinis
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz1BakalaursObligātsDita Plepa
Tiesību zinātne, TZ2BakalaursObligātsUldis Ķinis