Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:9 / 13.5
Kursa vadītājs:Ludmila Jermakoviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne; Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Panākt, lai studenti kursa apguves rezultātā spētu izmantot krievu valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1/A2 līmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Priekšzināšanas

Bez priekšzināšanām.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās: krievu standartvalodas vārdu krājumu, vienkāršus stāstījuma un jautājuma teikumus; pareizu vārdu kārtību teikumā; nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, tās uzturēšanai, informācijas nodošanai; biežāk sastopamās krievu valodas konstrukcijas, darbības vārda tagadnes, pagātnes un nākotnes formu veidošanu un lietošanu.
Studējošie apzinās starpkultūru attiecību aspektus valodas lietojumā.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais pratīs: saprast vienkāršus tekstus par zināmām ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, sludinājumus presē un citus autentiskus materiālus; izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā, atstāstīt un pārfrazēt tekstu, izklāstot savu domu, tai skaitā ņemot vērā starpkultūru komunikācijas aspektus.

Kompetences

Sekmīgi apgūta studiju kursa rezultātā studējošais spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām; spēs izveidot tekstu ielūgumam un personīgai vēstulei, īsus ziņojumus, pierakstīt vienkāršu informāciju; spēs veidot monologu un dialogu par dažādām ar sadzīvi un studijām saistītām tēmām, vienlaikos parādot starpkultūru komunikācijas aspektu apzināšanos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE5BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE3BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR3BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR5BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE5BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE3BakalaursIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE4BakalaursIerobežota izvēle
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR4BakalaursIerobežota izvēle
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE4BakalaursIerobežota izvēle