Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas kriminālmeklēšanas un operatīvās darbības pasākumu veikšanā, operatīvās darbības metodikas pielietošanā.

Uzdevumi:
1. Veicināt studentu izpratni par kriminālmeklēšanas un operatīvās darbības pasākumu tiesiskajiem un organizatoriskajiem pamatiem.
2. Iegūto teorētisko zināšanu praktiskais pielietojums kriminālmeklēšanas un operatīvās darbības jomā atbilstoši saviem funkcionālajiem pienākumiem.
3. Veicināt studentu praktiskās iemaņas sadarbībā ar citiem operatīvās darbības subjektiem un tiesībsargājošām institūcijām.

Priekšzināšanas

Sekmīgi nokārtots eksāmens studiju kursā ,,Kriminālmeklēšanas pamati” un saņemta pielaide Valsts noslēpuma objektiem.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtas zināšanas par kriminālmeklēšanas un operatīvās darbības pasākumu tiesiskajiem un organizatoriskajiem pamatiem; iegūtas zināšanas par sadarbību ar citiem operatīvās darbības subjektiem un tiesībsargājošām institūcijām; iegūtas zināšanas par kriminālmeklēšanas pasākumu pielietošanas taktiskajiem paņēmieniem; iegūtas zināšanas par kriminālmeklēšanas līdzekļu pielietošanas iespējām noziedzīgu nodarījumu novēršanā un atklāšanā; iegūtas zināšanas par kriminālmeklēšanas taktikas būtību un kriminālmeklēšanas procesu; iegūtas zināšanas par aģentūras metodes un darba ar slepenajiem palīgiem pielietošanas iespējām noziedzīgo nodarījumu novēršanā un atklāšanā; iegūtas zināšanas par sākotnējiem un neatliekamiem kriminālmeklēšanas pasākumiem noziedzīgu nodarījumu atklāšanā.

Prasmes

Prasme sadarboties ar citiem operatīvās darbības subjektiem un tiesībsargājošām institūcijām; prasme veikt sākotnējos un neatliekamos kriminālmeklēšanas pasākumus noziedzīgu nodarījumu atklāšanā; prasme izvērtēt operatīvo situāciju un operatīvo risku; prasme veikt operatīvos pasākumus vispārējā un sevišķā veidā.

Kompetences

Spēj sadarboties ar citiem operatīvās darbības subjektiem un tiesībsargājošām institūcijām; spēj veikt sākotnējos un neatliekamos kriminālmeklēšanas pasākumus noziedzīgu nodarījumu atklāšanā; spēj izvērtēt operatīvo situāciju un operatīvo risku; spēj veikt operatīvos pasākumus vispārējā un sevišķā veidā; spēj iegūtās zināšanas kriminālmeklēšanas un operatīvās darbības jomā izmantot praksē.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.