Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Toms Pulmanis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar zinātniskās metodoloģijas pamatprincipiem un to pielietošanu sabiedrības veselības problēmu pētniecībā; iepazīstināt ar pētnieciskā darba organizēšanas, izpildes un novērtēšanas etapiem; lasīt, atlasīt un strukturēt zinātnisko literatūru un sagatavot literatūras apskatu par noteiktu sabiedrības veselības vai veselības aprūpes nozares tematu; veidot un veicināt uz pierādījumiem balstītas, sistemātiskas un analītiskas domāšanas attīstību sabiedrības veselības un veselības aprūpes problēmu risināšanā.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselība un epidemioloģija, ievads psiholoģijā un socioloģijā, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Aprakstīs pētnieciskā darba īstenošanas etapus; atšķirs zinātniskās publikācijas no populāriem informācijas avotiem; atpazīs informācijas avotus, kas balstīti uz zinātniskās metodoloģijas principiem; zinās zinātnisko publikāciju meklēšanas datu bāzes; aprakstīs iegūto informāciju atbilstoši izvēlētajam pētniecības jautājumam un pētniecības projekta noformēšanas prasībām.

Prasmes

Spēs izvirzīt un definēt pētniecības projekta mērķi un uzdevumus atbilstoši izvirzītajam pētniecības jautājumam; atlasīt nepieciešamo zinātnisko literatūru atbilstoši pētniecības jautājumam; integrēt iegūto informāciju no dažādiem informācijas avotiem vienotā literatūras apskatā par izvēlēto pētniecības problēmu.

Kompetences

Spēs patstāvīgi formulēt pētniecības jautājumu; iegūt, atlasīt un analizēt informāciju sabiedrības veselības problēmu pētniecībā atbilstoši zinātniskās metodoloģijas pamatprincipiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, ĀSNMZF4BakalaursObligātsToms Pulmanis, Inga Znotiņa, Inese Gobiņa, Inese Stars, Mirdza Kursīte, Lauma Spriņģe
Māszinības, MZF4BakalaursObligātsToms Pulmanis, Daiga Spila, Lauma Spriņģe, Una Kojalo, Inese Gobiņa, Mirdza Kursīte, Kristīne Ozoliņa, Laura Isajeva, Solvita Kļaviņa-Makrecka, Inese Stars
Vecmāte, MZFVb6BakalaursObligātsToms Pulmanis, Daiga Spila, Lauma Spriņģe, Una Kojalo, Inese Gobiņa, Mirdza Kursīte, Solvita Kļaviņa-Makrecka, Laura Isajeva, Kristīne Ozoliņa, Inese Stars