Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne

Mērķis

Padziļināt studējošo izpratni par kvalitātes vadības sistēmu būtību un procesiem, to prasību piemērošanu un ieviešanu organizācijas darbā; aktualizēt kvalitātes vadības nodrošināšanas galvenos pamatprincipus.

Priekšzināšanas

Vadībzinātne.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot kvalitātes vadības sistēmu būtību un nozīmi profesionālajā darbībā, pārzina organizācijas kvalitātes vadības instrumentus un to pielietojuma iespējas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie vērtē kvalitātes vadības procesu un darbību kopsakarības organizācijā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izstrādā priekšlikumus, veicinot kvalitātes vadības attīstību izvēlētajā organizācijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM3MaģistrsIerobežota izvēleVairis Ļaudams