Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dagnija Deimante
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, lietot, skaidrot anatomijas un klīnisko terminoloģiju, izprast anatomijas un klīnisko terminu veidošanas pamatprincipus, pareizi lietot galotnes, darināt un atpazīt atvasinātus vārdus, integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē.

Priekšzināšanas

Latviešu valoda.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais prot:
• paskaidrot medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus;
• atpazīt un nosaukt latīņu un grieķu valodas priedēkļus un izskaņas jaunu vārdu darināšanai;
• paskaidrot grieķu valodas terminu elementus un to nozīmi;
• pastāstīt par likumsakarībām anatomijas un klīnisko terminu veidošanā, skaidrošanā un lietošanā.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas students spēj:
• pareizi lasīt un rakstīt medicīnas terminus;
• veidot jaunus vārdus un tos identificēt;
• veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus;
• klasificēt un salīdzināt medicīnas terminus;
• lasīt latīņu terminoloģiju receptūrā;
• interpretēt latīņu „spārnotos” teicienus, izprast to nozīmi.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves students spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP1Pirmais līmenisObligātsDagnija Deimante