Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Laizāne
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Ārstniecība; Uzņēmējdarbības vadība; Psiholoģija; Sociālā labklājība un sociālais darbs; Politikas zinātne; Sabiedrības veselība; Rehabilitācija; Socioloģija; Tiesību zinātne; Zobārstniecība; Farmācija; Komunikācijas zinātne; Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt latviešu valodas pamatus saziņas nodrošināšanai A1 līmenī atbilstoši Eiropas Kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas. Bez latviešu valodas priekšzināšanām.

Rezultāti

Zināšanas

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās:
• leksikas minimumu par sarunvalodas tēmām;
• vienkāršākos latviešu valodas gramatikas likumus;
• kā veidot jautājumus latviešu valodā.

Prasmes

Sekmīgi pabeidzot studiju kursu, studējošie pratīs:
• uztvert vienkāršu nepieciešamo informāciju;
• sniegt īsu informāciju par sevi, ģimeni, studijām, ikdienu mutiski un rakstiski;
• uzdot vienkāršus jautājumus un atbildēt uz tiem.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs lietot latviešu valodu vienkāršā ikdienas komunikācijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi, C-kursi 2Free choice
Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, IGDMeng2MaģistrsIerobežota izvēleInga Laizāne