Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Miervaldis Karulis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Attīstīt angļu valodas lietošanas prasmes, kas nepieciešamas studijās, kā arī turpmākās karjeras veidošanā un medicīniskajā pētniecībā, meklējot informāciju, veicot pētījumus, sagatavojot ziņojumus un rakstus, un prezentējot pētījumu rezultātus.

Priekšzināšanas

Apgūts studiju kurss "Medicīnas terminoloģija angļu valodā" un nokārtots eksāmens.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais:
• atpazīs un atšķirs dažādus tekstu veidus angļu valodā, kurus lieto medicīnas profesionālajā darbībā un pētniecībā;
• zinās angļu valodas izteiksmes līdzekļus un terminoloģiju, kuru izmanto rakstveida un mutvārdu komunikācijai profesionālajā darbībā un pētniecībā;
• zinās pētījuma rakstveida noformēšanas un tā ziņojuma mutvārdu formas struktūru;
• atšķirs dažādus mutvādu komunikācijas veidus un zinās to īpatnības.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais pratīs:
• iegūt, atlasīt un sistematizēt nepieciešamo medicīnisko informāciju;
• interpretēt, salīdzināt, analizēt un apkopot no dažādiem avotiem iegūto medicīnisko informāciju gan mutiskajā, gan rakstiskajā komunikācijā;
• sagatavot visbiežāk lietojamo medicīnisko dokumentāciju;
• uzrakstīt pētījuma ziņojumu un īsu rakstu, ievērojot pieņemto struktūru un valodas normas;
• prezentēt mutvārdos pētījuma rezultātus;
• izteikt argumentētus viedokļus diskusijās, darbsemināros un konferencēs, kā arī vadīt tos.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs patstāvīgi izmantot apgūtās angļu valodas prasmes un terminoloģiju gan profesionālajā, gan pētnieciskajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF5MaģistrsIerobežota izvēle