Pārlekt uz galveno saturu

Kursi

  • Medicīnas terminoloģija angļu valodā
  • Medicīnas terminoloģija latīņu valodā

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Lektors

Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs

2017 - pašlaik

Mācību procesa organizators

Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs

2013 - 2017

Lektora p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs

2006 - 2013

Svešvalodu pasniedzējs

Nacionālo bruņoto spēku Valodu skola, Nacionālā Aizsardzības akadēmija

2013 - 2013

Pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs

2012 - 2012

Pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs

1995 - 2006

Skolotājs

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

1998 - 2002

Pasniedzējs, tulkotājs

Valodu mācību centrs "Presenta International"

1990 - 1995

Skolotājs, Liepājas pilsētas Ķīmijas Skolotāju metodiskās apvienības vadītājs

Liepājas 15. vidusskola

1990 - 1991

Pasniedzējs

Liepājas 48. arodvidusskola

1983 - 1990

Inženieris, zinātniskais līdzstrādnieks

Zinātniskā Ražošanas apvienība "Biolar", Praktiskās Bioķīmijas institūts

Izglītība

2019 - pašlaik

Doktorants, doktora studiju programma "Socioloģija"

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2014

Doktorants, doktora studiju programma "Izglītības vadība"

Latvijas Universitāte

2002 - 2004

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā (angļu) ar izcilību

Latvijas Universitāte

2001 - 2002

Vidusskolas angļu valodas skolotājs

Latvijas Universitāte

1993 - 1995

Pamatskolas angļu valodas skolotājs

Liepājas Pedagoģijas augstskola

1993

Ķīmijas maģistra grāds

Latvijas Universitāte

1978 - 1983

Ķīmiķis, pasniedzējs

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

02.2012. - 07.2012. - Skolotāju-mentoru profesionālā pilnveide - Latvijas Universitāte

02.2011. - 11.2011. - Ievads izglītības iestādes darba organizācijā (A) - Rīgas Izglītības un informatīvi
metodiskais centrs (RIIMC)

02.2010. - 02.2011. - Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības
sistēmā/Izglītības darba vadība - Latvijas Universitāte

08.2008. - 11.2008. - Augstākā līmeņa angļu valodas pasniedzēju kurss - Aizsardzības Valodu
institūts, Angļu valodas centrs, San Antonio, ASV

Pētniecības darbības virzieni

  • izglītības socioloģija
  • studentu svešvalodu kompetences vadība
  • svešvalodu mācīšanas metodika
  • veselības zinātņu terminoloģija

Izstrādātie studiju kursi

  • Medicīnas terminoloģija angļu valodā (pilna laika studiju programmām "Pediatrija", "Medicīnas inženierija un fizika")
  • Angļu valoda rehabilitācijā (pilna laika studiju programmai "Ortozēšana-protezēšana")
  • Farmācijas terminoloģija angļu valodā (nepilna laika studiju programmai "Farmācija")

Vadītie studiju kursi

Angļu valoda rehabilitācijā

Lietišķā un akadēmiskā angļu valoda medicīnā

Medicīnas terminoloģija angļu valodā

Medicīnas terminoloģija angļu valodā

Medicīnas terminoloģija angļu valodā un valodas kultūra

Medicīnas terminoloģijas angļu valodā

Docētie studiju kursi

Angļu valoda rehabilitācijā

Farmācijas terminoloģija angļu valodā

Farmācijas terminoloģija latīņu valodā

Medicīnas terminoloģija angļu valodā

Medicīnas terminoloģija angļu valodā

Medicīnas terminoloģija latīņu valodā

Apbalvojumi un atzinības

2010. - NBS Mācību vadības pavēlniecības Goda raksts
2008. - NBS Mācību vadības pavēlniecības Goda raksts
2005. - Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Pateicības raksts
1996. - Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts

Publikācijas

Raksti​​

Karulis, Miervaldis. Cluster and factor analysis of satisfaction perception of B-learning of medical terminology / M.Karulis // 23rd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2019) (Orlando, United States, July 6-9, 2019) : Proceedings. - Vol.3 (2019), p.59-64. - Scopus.

Karulis, Miervaldis. Exploring attributes of student satisfaction perception of e-learning medical terminology courses / M.Karulis, I.Ābelīte // Educational Alternatives. - Vol.17 (2019), p.246-254.

Karulis, Miervaldis. On the way to modernization of testing Latin medical terminology / M.Karulis, I.Ābelīte, V.Vīksne // 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2018) (Albena, Bulgaria, Aug.26-Sept.1, 2018) : Conference Proceedings. - Albena, 2018. - Vol.5: Science and society, Issue: Education and educational research, p.581-588. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Karulis, Miervaldis. Perspectives in the medical Latin language E-testing / M.Karulis // 11th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics (Orlando, United States, July 8-11, 2017) : Proceedings. - Orlando, 2017. - P.1-5. - Scopus.

Tēzes​​

Exploring satisfaction attributes of e-learning among students of medical terminology study courses / M.Karulis, I.Ābelīte, V.Vīksne, A.Zilvestre, Ņ.Zazerska, I.Fībiga // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.548.-549.

Pastare, Anita. Analysis and evaluation of topics of research papers in the context of health consciousness presented in Latvian High School Learner Scientific Research Conferences on Health Science in period of 2012–2018 / A.Pastare, A.A. Krūmiņa, M.Karulis // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.551.

Karulis, Miervaldis. Elektronisko mācību resursu lietderīgums medicīnas terminoloģijas apguvē angļu valodā : attieksmes mērījums / M.Karulis // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 272.lpp.

E-testi – mūsdienīgs medicīniskās latīņu valodas zināšanu pārbaudes veids / M.Karulis, V.Vīksne, I.Ābelīte, Ņ.Zazerska // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 398.lpp.

Dilāns, Gatis. Medicīnas terminu tulkošana, izmantojot internetu : ekrānierakstīta meklēšanas procesa un skaļdomāšanas protokola analīze / G.Dilāns, M.Karulis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 320.lpp.

Karulis, Miervaldis. Delfi metodika profesijām paredzētu svešvalodu studiju kursu saturu saskaņošanā / M.Karulis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 432.lpp.

Karulis, Miervaldis. Optimising syllabi for the study course "Medical terminology in English" / M.Karulis // International Conference "Language centres in higher education: sharing innovations, research methodology and best practices" (Brno, Czech Republik, Jan.15-17, 2015) : [Abstracts]. - Brno, 2015. - P.48-50. - Teksts paral. angļu un krievu val.

Karulis, Miervaldis. Studiju priekšmeta satura optimizācija / M.Karulis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 469.lpp.

Kontakti