Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:20 / 30
Kursa vadītājs: Anita Villeruša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Spēt patstāvīgi veikt zinātnisku darbu un izstrādājot maģistra darbu: formulēt un analizēt sabiedrības veselībā aktuālas problēmas, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, izstrādāt konceptuālo modeli, izvēlēties piemērotāko veidu problēmas risināšanai nepieciešamo datu ieguvei, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus akadēmiskā teksta formā.

Priekšzināšanas

Pilnībā pabeigta maģistra programmas teorētiskā daļa

Rezultāti

Zināšanas

Padziļināti apgūtas zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijas teorētiskās nostādnes.

Prasmes

• Spēj noteikt un piemērot atbilstošas pētnieciskas pieejas konkrētās sabiedrības veselības problēmas izpētē;
• Spēj veikt patstāvīgu pētniecisko darbību, izpildot visus pētījuma posmus.

Kompetences

Demonstrē spēju patstāvīgi veikt zinātnisku darbu: formulēt un analizēt sabiedrības veselībā aktuālas problēmas, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, izstrādāt konceptuālo modeli, izvēlēties piemērotāko veidu problēmas risināšanai nepieciešamo datu ieguvei, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus akadēmiskā teksta formā.

Plānojums

Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība4MaģistrsObligātsAnita Villeruša
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība4MaģistrsObligātsSigne Subatniece, Anita Villeruša
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība4MaģistrsObligātsĢirts Briģis, Anita Villeruša, Ieva Strēle, Lauma Spriņģe, Inese Gobiņa, Andrejs Ivanovs, Inese Stars, Irisa Zīle-Velika, Anda Ķīvīte-Urtāne, Dzintars Mozgis, Pēteris Stradiņš, Gunta Lazdāne, Tatjana Koķe, Elīna Dimiņa
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība4MaģistrsObligātsLauma Spriņģe, Ģirts Briģis, Inese Gobiņa, Una Kojalo, Ieva Strēle, Anita Villeruša, Toms Pulmanis, Gunta Lazdāne, Dzintars Mozgis, Dins Šmits, Elīna Dimiņa, Māris Taube, Irisa Zīle-Velika, Dāvis Knesis
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība4MaģistrsObligātsIeva Strēle, Ģirts Briģis, Anita Villeruša, Inese Stars, Inese Gobiņa, Lauma Spriņģe, Gunta Lazdāne, Dāvis Knesis, Elīna Dimiņa
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība4MaģistrsObligātsIrisa Zīle-Velika, Dāvis Knesis, Anita Villeruša, Ģirts Briģis, Ieva Strēle, Dzintars Mozgis, Elīna Dimiņa, Toms Pulmanis, Inese Gobiņa, Baiba Rozentāle, Lauma Spriņģe, Māris Taube
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība4MaģistrsObligātsAnita Villeruša
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība4MaģistrsObligātsAnita Villeruša