Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Renāte Cāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Iepazīstināt ar mārketinga komunikācijas jēdzieniem, struktūru un iespējām uzņēmumu un iestāžu mērķu sasniegšanā, izmantojot mārketinga komunikācijas metodes un to integrēšanas principus.

Priekšzināšanas

Kursa sekmīgai apguvei studentiem nepieciešamas priekšzināšanas starptautiskajā biznesā un mārketingā, kā arī biznesa komunikācijā un ētikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie iegūst zināšanas par mārketinga komunikācijas elementiem – reklāmu, noieta veicināšanu, sabiedriskajām attiecībām, tiešo pārdošanu u.c. metodēm, to būtību, stratēģisko nozīmi mārketinga komunikācijā un īstenošanas metodēm.
Zināšanas par mārketinga komunikācijas veidošanas risinājumiem, metožu integrēšanu un efektivitātes novērtēšanu.

Prasmes

Studējošie prot:
• novērtēt mārketinga komunikācijas iespējas uzņēmumu un iestāžu mērķu sasniegšanā;
• raksturot mārketinga komunikācijas atsevišķu elementu būtību un lomu mārketinga procesā;
• izvērtēt un izvēlēties atbilstošas mārketinga komunikācijas metodes, integrēt tās un izstrādāt mārketinga efektivitāti paaugstinošas aktivitātes.

Kompetences

Studējošie spēj lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes mārketingā un mārketinga komunikācijā.
Spēj izmantot dažādas ideju meklēšanas metodes mārketinga komunikācijas inovativitātes nodrošināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR4BakalaursIerobežota izvēleRenāte Cāne