Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Juta Kroiča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Mikrobioloģija un virusoloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par baktēriju, vīrusu, sēņu un parazītu struktūru, īpašībām, metabolismu, patogenitātes faktoriem, to nozīmi infekciju izcelsmē. Sniegt zināšanas par cilvēka mikrobiomu, tā lomu normā un patoloģijā. Sniegt informāciju par aerobo un anaerobo baktēriju kultivēšanu, tīrkultūras izdalīšanas metodēm un baktēriju identifikācijas metodēm. Sniegt zināšanas par antibiotisko vielu grupām, to darbības mehānismiem, baktēriju rezistences mehānismiem, baktēriju antibakteriālās jutības noteikšanas metodēm. Iepazīstināt ar dezinfekcijas un sterilizācijas metodēm un to nozīmi intrahospitālo infekciju prevencijā. Sniegt zināšanas par iedzimto organisma rezistenci, par rezistences mehānismiem. Sniegt zināšanas par organisma imūno sistēmu, imunitātes šūnām, citokīniem, signālu pārvadi un šūnu aktivāciju. Imūnās atbildes veidiem un mehānismiem. Humorālās un šūnu imunitātes nozīmi bakteriālo un vīrusu infekciju gadījumā, imūnglobulīniem, to klasēm un nozīmi. Sniegt zināšanas par imūno patoloģiju, hipersensitivitātes reakcijām un to mehānismiem. Sniegt zināšanas par imunizāciju, vakcīnu veidiem, to darbības mehānismiem. Sniegt zināšanas par serodiagnostiku, seroloģisko reakciju veidiem, imūniem serumiem un diagnostikumiem, par molekulārām diagnostikas metodēm, to darbības principiem.

Priekšzināšanas

Molekulārā un šūnu bioloģijā, anatomijā, histoloģijā, ģenētikā, bioķīmijā un cilvēka fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas, studenti spēs raksturot baktēriju, vīrusu, sēņu īpašības, to morfoloģiju, patogenitātes faktorus un lomu infekcijas slimību izcelsmē un mijiedarbības procesā ar makroorganismu, cilvēka organisma un vides mikrobionta lomu. Studenti iegūs zināšanas par antibiotisko vielu grupām, to darbības mehānismiem, baktēriju rezistences mehānismiem. Studenti apgūs informāciju par cilvēka organisma aizsargmehānismiem, imūnās atbildes veidiem un nozīmi, imunizāciju un imunizācijas mehānismiem, imūno patoloģiju, hipersensitivitātes reakcijām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs:
• veikt pacienta materiāla mikroskopisko izmeklēšanu, veikt uzsējumu, izmantojot dažādas barotnes;
• izdalīt un identificēt baktēriju tīrkultūru, izvērtēt jutību pret antibiotiskām vielām;
• izmantot bakterioloģiskās, seroloģiskās un molekulārās diagnostikas metodes.

Kompetences

Apvienojot teorētiskās zināšanas ar praktiskajām iemaņām, studenti izpratīs vīrusu, baktēriju, sēņu nozīmi infekcijas slimības izcelsmē, varēs izprast ierosinātāja lomu slimības patoģenēzē, kā arī izprast cilvēka imūnās atbildes mehānismus un nozīmi infekciju slimību gadījumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF4MaģistrsObligātsViktorija Truškova, Ulrika Ulla Andersone, Katrīna Tomiņa, Olena Hopta, Juta Kroiča, Veronika Baltmane-Veckalne, Reinis Rugājs, Ingus Skadiņš, Dārta Ose-Bērziņa, Kārlis Rācenis, Lise Berentsen, Dace Rezevska
Medicīna, MF4MaģistrsObligātsViktorija Truškova, Ulrika Ulla Andersone, Katrīna Tomiņa, Juta Kroiča, Veronika Baltmane-Veckalne, Reinis Rugājs, Ivita Šēla, Ingus Skadiņš, Dārta Ose-Bērziņa, Kārlis Rācenis, Dace Rezevska, Dārta Jakovicka, Lauris Avotiņš
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz4MaģistrsObligātsViktorija Truškova, Ulrika Ulla Andersone, Katrīna Tomiņa, Olena Hopta, Lise Berentsen, Lauris Avotiņš, Juta Kroiča, Veronika Baltmane-Veckalne, Ivars Veckalns, Reinis Rugājs, Dace Rezevska, Ingus Skadiņš, Dārta Ose-Bērziņa, Kārlis Rācenis