Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Reinvalde
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Uzlabot, papildināt un sistematizēt vācu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī veicināt medicīniskās terminoloģijas apguvi un lietošanu.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas pamatzināšanas vācu valodā (vismaz A2 līmenis pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment)).

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti spēs:
• atpazīt un vāciski izskaidrot vai iztulkot latviski medicīnisko terminoloģiju;
• izlasīt ar profesionālo jomu saistītu tekstu, atrast un atzīmēt tekstā atslēgvārdus, galveno domu, nepieciešamo informāciju;
• nosaukt ķermeņa daļas, orgānu sistēmas;
• aprakstīt pacienta stāvokli, slimības norisi;
• atpazīt populāri zinātniskai un zinātniskajai literatūrai raksturīgākās valodas struktūras (lietvārdu veidošana, locīšana, saskaņošana ar īpašības vārdu; darbības vārdu laiku lietošanas sistematizācija darāmajā un ciešamajā kārtā; vēlējuma un pavēles izteiksmes formu veidošana, divdabju lietošana u.c.).

Prasmes

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti pratīs:
• lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju sarunās ar pacientiem/klientiem un kolēģiem;
• atlasīt terminus un veidot savu terminoloģijas vārdnīcu;
• pastāstīt par klīnikas struktūru, nodaļām, klīnisko personālu, izmeklējumiem;
• ievākt pacienta slimības anamnēzi un izjautāt par sūdzībām un sāpēm, dot padomus, norādījumus ārstēšanas gaitā.

Kompetences

Spēs sniegt informāciju par sevi, savām studijām un salīdzināt ar medicīnas studijām Vācijā; spēs aizpildīt slimnieka karti; uztvert, pierakstīt un nodot vajadzīgo informāciju par pacienta stāvokli; veidot jautājumus un uzturēt sarunu ar pacientu; spēs izteikt savu viedokli par vienkāršām medicīniska satura tēmām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsIerobežota izvēleInga Reinvalde