Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anita Villeruša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Medicīnas tiesību studiju kurss piedāvā iepazīties ar medicīnas tiesībām, to izcelsmi un darbību. Kursā tiek apskatīta starptautiskā un nacionālā medicīnas tiesību sistēma, Latvijas, Eiropas Savienības un citu valstu medicīnas tiesību sistēmas. Kursa laikā studenti veido dziļāku izpratni par medicīnas tiesību būtību, principiem, to izcelsmi, ietekmi veselības aprūpes nodrošināšanā un nozīmi starptautiskajās un nacionālajās tiesībās. Piedaloties nodarbībās un rakstot patstāvīgo dabu, studējošie tiek iesaistīti aktuālu medicīnas problēmu apzināšanā, pētīšanā un risināšanā.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija, veselības aprūpes organizācija, sabiedrības veselība, ētika.

Rezultāti

Zināšanas

Students zinās: orientēties medicīnas tiesību normatīvajos aktos; izteikties par medicīnas tiesību vietu un lomu tiesību sistēmā, aprakstīt medicīnas tiesību attīstību un saikni ar citām tiesību zinātņu nozarēm; uzskaitīt pacientu tiesību pamatprincipus; izklāstīt un aprakstīt veselības aprūpes organizācijas tiesības, tiesības uz veselības aprūpi, veselības aprūpes darbinieku tiesības, ar atsevišķu jomu regulāciju saistītās tiesības.

Prasmes

Students spēs: identificēt atbilstošos normatīvos aktus, noteiktu juridisku problēmu risināšanai medicīnas tiesību jomā; diskutēt par dažādiem tiesu spriedumiem medicīnā un veselības aprūpē, argumentēti paužot savu viedokli.

Kompetences

Spēt piedāvāt risinājumus aktuāliem medicīnas tiesību un medicīnas ētikas problēmjautājumiem un argumentēti pamatot izvirzītos risinājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM3MaģistrsIerobežota izvēle