Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Marta Herca
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sniegt teorētisku un praktisku ieskatu interneta vides specifikā, pārskatot mediju lietošanas paradumu, valodas un attiecību maiņu, stāsta nozīmi, mediju uztveres un lomu daudzveidību, multimediālās vides satura un formas dažādību.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti pārzina šādas tēmas:
• stāsts interneta vidē, stāstu stāstīšana;
• foto – pamatprincipi, kvalitātes elementi fotogrāfijā, fotostāsta veidošana;
• sociālie mediji, tēla veidošana un kopiena;
• datu vizualizācija – rīki un formāti;
• skaņa – audio ierakstīšana, balss, tehnika, montāža;
• valoda, teksts – teksta rakstīšana internetam, tipogrāfija, teksta izkārtojums, valodas lietojums;
• video – kompozīcija, kameras leņķi, kameras kustība, montāža, intervija;
• multimediālu stāstu platformas – to iespējas un trūkumi.

Prasmes

Kursa gaitā studenti praktiski izveido multimediālu cilvēkstāstu (human interest story), izmantojot apskatītās formas – foto, audio, video, infografikas – un ievieto to kādā no stāstam piemērotām interneta platformām.

Kompetences

Spēj autonomi un atbildīgi producēt, analizēt un izvērtēt multimediālus stāstus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Multimediju komunikācija, MK1BakalaursObligātsMarta Herca
Multimediju komunikācija, MKN1BakalaursObligātsMarta Herca
Sabiedriskās attiecības, SA1BakalaursObligātsMarta Herca
Žurnālistika, ZR1BakalaursObligātsMarta Herca