Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andrejs Brikuns
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:2. cikla (Maģistra)
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Veicināt studentu zināšanas par: minimāli invazīvās ķirurģijas iespējām dažādās ķirurģijas jomās, par aptaukošanās, proktoloģijas, kolorektālās ķirurģijas, pankreatoloģijas, krūts dziedzera ķirurģiskām ārstēšanas metodēm, aktualitātēm trūču ķirurģijā, par aizcietējumu ārstēšanu, plaukstas ķirurģiju un mikroķirurģijas pamatiem, par moderniem trofisko čūlu, nekrožu, gangrēnas, izgulējumu ārstēšanas principiem. Veicināt studentu laparaskopiskās ķirurģijas iemaņu apgūšanu.

Priekšzināšanas

1. – 8. semestru apmācības cikli anatomijā, histoloģijā, fizioloģijā un patofizioloģijā un ķirurģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs apguvuši zināšanas un spēs:
• raksturot minimāli invazīvās ķirurģijas iespējas onkoloģijā;
• izklāstīt minimāli invazīvo metožu pielietošanas indikācijas ķirurģijā un to būtību;
• nosaukt laparoskopiskās ķirurģijas indikācijas un laparoskopiskās ķirurģijas pielietošanas iespējas mūsdienu klīniskajā praksē;
• raksturot mikroķirurģijas pamatus dažādu patoloģiju ārstēšanā;
• raksturot izgulējumu ārstēšanas principus;
• raksturot VAC sistēmas pielietošanas principus;
• aprakstīt modernās ārstēšanas iespējas endokrīnajā, kolorektālajā ķirurģijā, mamoloģijā, proktoloģijā, pankreatoloģijā, trūču ķirurģijā un aizcietējumu ārstēšanā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs veikt minimālās laparoskopiskās manipulācijas (uz laparoskopijas simulatora), pratīs šūt, izmantojot dažādas šūšanas tehnikas.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izvērtēt indikācijas un priekšrocības, izmantojot minimāli invazīvās ķirurģijas metodes onkoloģijā, kā arī spriest par mikroķirurģijas metožu pielietošanas iespējām. Spēs spriest par izgulējumu aprūpi, VAC sistēmas pielietošanu klīniskajā praksē, kā arī spriest par mūsdienu ārstēšanas pieeju endokrīnajā, kolorektālajā ķirurģijā, proktoloģijā, pankreatoloģijā, trūču ķirurģijā un aizcietējumu ārstēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF9MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF9MaģistrsIerobežota izvēle