Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ritma Rungule, Ritma Rungule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Apgūt galvenās mūsdienu socioloģijas teorijas, izprast to vēsturisko attīstību un teorētiskos virzienus, zināt un prast atšķirt galvenās teorētiskās pieejas un autorus.

Priekšzināšanas

nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

zina un izprot socioloģijas teoriju vēsturisko attīstību un pēctecību, zina galvenos teorētiskos virzienus, autorus un viņu radītās teorijas.

Prasmes

prot atšķirt socioloģijas klasiķus un teorētiskos virzienus vienu no otra, prot salīdzināt teorētiskos virzienus un mūsdienu autoru teorijas

Kompetences

var pielietot socioloģijas teorijas mūsdienu sabiedrības analīzē.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM1MaģistrsObligātsRitma Rungule