Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Signe Irša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģija

Mērķis

Apgūt prasmes komandas darba nodrošināšanai dzemdniecībā neatliekamās situācijās (kopā strādājot ārstiem un vecmātēm) nodrošinot sievietes un jaundzimušā veselības stāvokļa izvērtēšanu un veselības traucējumu laicīgu diagnosticēšanu un ārstniecību.

Priekšzināšanas

Reproduktīvas sistēmas anatomija un fizioloģija;
Fizioloģiska dzemdniecība;
Patoloģiska dzemdniecība.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst izpratni par dzemdību procesa izvērtēšanas nozīmi, apgūs augļa un grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces pašsajūtas objektīvas uzraudzīšanas metodes un iegūst izpratni par ārsta un vecmātes lomu I, II un III dzemdību periodā, par augļa sirds toņu izvērtēšanu, sievietes ginekoloģisko izmeklējumu indikācijām, veikšanu, rezultātu interpretāciju, papildizmeklējumu veikšanas indikācijas, rezultātu interpretāciju, pacientu dokumentāciju un to sagatavošanu neatliekamai operatīvai rīcībai.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs apguvuši specifiskās izmeklēšanas metodes un manipulācijas dzemdniecībā neatliekamās situācijās un dokumentācijas aizpildīšanu. Pratīs izklausīt augļa sirdstoņus un izvērtēt KTG pierakstu. Praktiski spēs rīkoties neatliekamās situācijās dzemdniecībā.

Kompetences

Studējošie apgūs iemaņas komandas darbā dzemdniecībā neatliekamās situācijās (sadarbojoties topošajām vecmātēm un ārstiem) un sadarbībā ar pacienti un viņas piederīgajiem ārstniecības procesā. Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs izvērtēt un pielietot atbilstošas klīniskās manipulācijas, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes optimālas un drošas pacientu aprūpes nodrošināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb7BakalaursObligātsSigne Irša, Elīna Voitehoviča, Anna Miskova, Miļena Perfiļjeva