Pārlekt uz galveno saturu

Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedra ir izveidota 2014. gadā, lai izstrādātu un īstenotu vienotu pieeju klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju apguves integrācijai studiju procesā.

RSU Klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedrā tiek realizēti vairāki studiju kursi. Studiju procesā tiek izmantotas modernākās tehnoloģijas, manekeni un simulatori, kas ļauj studentiem gan atstrādāt individuālo rīcību dažādās klīniskās situācijās simulētā vidē, gan arī pilnveidot komandas darba prasmes.

Darbības virzieni, galvenie pamatuzdevumi un mērķi

 • Kvalitatīva līdzdiploma studiju procesa organizēšana un īstenošana izstrādātajos studiju kursos Klīniskās prasmes, Klīniskā prakse Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā (MITC), Pirmā palīdzība un civilā aizsardzība, Standartizētas situācijas internajā medicīnā, Starpdisciplinārā pieeja neatliekamiem medicīniskiem stāvokļiem, Abdominālās un kakla patoloģijas ultrasonogrāfiskā diagnostika, izmantojot ULTRASIM simulatoru, Medicīnas instrumenti, iekārtas un sistēmas, to pielietojums
 • Inovatīvo apmācības metožu veidošana un īstenošana
 • Studentu prasmju attīstīšana, izmantojot modernākās tehnoloģijas, manekenus un simulatorus
 • Tālākizglītības kursu veidošana un īstenošana
 • Studentu un rezidentu zinātnisko pētījumu vadīšana
 • Katedras docētāju zinātnisko pētījumu veicināšana
 • Sadarbības veicināšana un uzturēšana starp RSU katedrām, citām augstskolām Latvijā un ārzemēs
 • Katedras mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšana un uzturēšana

Pētniecības virzieni

 • Inovatīvās klīnisko prasmju apmācības metodes preklīniskā posmā
 • Klīnisko prasmju klasifikācija un standartizācija
 • Klīnisko prasmju apguves simulētā vidē integrācija veselības aprūpē

Starptautiskā un vietējā sadarbība studiju vai zinātniskajā darbā

 • Rīgas Tehniskā universitāte (kopīgā profesionālā starpaugstskolu bakalaura studiju programma Medicīnas inženierija un fizika, mērķis – sagatavot augsta līmeņa speciālistus medicīnas inženierijas un fizikas nozarē)
 • Ārvalstu universitātes (Lithuanian University of Health Sciences, Washington University School of Medicine in St.Louis, Copenhagen Academy for Medical Education, Hochschule für Angewandte Wissenschaften)

Organizētās konferences

 • Sadarbībā ar RSU MITC organizēts starptautiskais simpozijs First Baltic Sea Symposium on Simulation and Virtual Reality for Education in Health Care and Patient Safety (Rīga, 04.-06.02.2016.)

Publikācijas

2018. gads
 • Sabeļņikovs, O. Technologies in modern medical education. 2018. g. RSU Zinātniskā konference 22.–23. martā
 • Balmaks, R. Simulācijas kā medicīnas izglītības un pētniecības vide. 2018. g. RSU Zinātniskā konference 22.–23. martā
 • Kritiski slimu bērnu nelabvēlīga iznākuma riska noteikšana, izmantojot klīnisko novērtējumu, standartizētas riska skalas un biomarķierus. Gobergs R, Šulce D, Rey-Galan C, Balmaks R. RSU Zinātniskā konference 2018. 22.–23.03.2018.
 • Neatliekamu situāciju in situ simulācijas pediatrijā. Bidiņa L, Ziemele B, Upenieks R, Blumberga M, Gross IT, Auerbach M,  Balmaks R. RSU Zinātniskā konference 2018. 22.–23.03.2018.
 • Neatliekamās palīdzības novērtēšana bērniem Latvijas slimnīcās, izmantojot simulācijas. Balmaks R, Ziemele B, Blumberga M, Upenieks R, Pavāre J, Bidiņa L, Auerbach M, Gross IT. RSU Zinātniskā konference 2018. 22.–23.03.2018.
 • Simulāciju loma bērnu vecuma pacientu drošības uzlabošanā. Balmaks R. IV Pasaules latviešu zinātniskais kongress, Rīga, Latvija. 19.06.2018.
 • EUROPE Sim (EUropean Readiness fOr Pediatric Excellence using SIMulation) Latvia. Ziemele, B; Balmaks, R; Blumberga, M; Upenieks, R; Pavare, J; Whitfill, T; Auerbach, M; Gross, IT; Deutsch E. 10th International Pediatric Simulation Symposia and Workshops, Amsterdama, Nīderlande. 14.–16.05.2018.
 • Tele-simulation: How to facilitate a simulation when equipment and facilitator are apart. Gross, IT; Balmaks, R; Ziemele, B; Whitfill, T; Bidina, L; Bhatnagar, A; Auerbach, M. 10th International Pediatric Simulation Symposia and Workshops, Amsterdama, Nīderlande. 14.–16.05.2018.
 • Implementation of pediatric emergency in situ simulations in Latvia. Bidina, L; Ziemele, B; Upenieks, R; Blumberga, M; Gross, IT; Auerbach, M; Balmaks, R; Allan, C. 10th International Pediatric Simulation Symposia and Workshops, Amsterdama, Nīderlande. 14.–16.05.2018.
 • National Pediatric Acute Care Assessment in Latvia using Simulation. Balmaks, R; Pavare, J, Blumberga, M, Upenieks, R, Whitfill, T, Auerbach, M, Gross, IT. 10th International Pediatric Simulation Symposia and Workshops, Amsterdama, Nīderlande. 14.–16.05.2018.
2017. gads
2016. gads
2014. gads
 • E. Šmagris, O. Sabeļņikovs, R. Rezgalis, I. Toča, A. Balodis. 5th year students confidence in their practical skills before and after working with SimMan 3G. 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov. 26–28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.67-68.

 

Saistītās ziņas