Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Reinis Balmaks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Pediatrija

Mērķis

Simulējot reālai videi pietuvinātas klīniskās situācijas, apgūt strukturētu vitālo funkciju izvērtējumu un to traucējumu novēršanu kritiski slimiem bērniem.

Priekšzināšanas

Medicīnas fakultātes 5. kursam atbilstošas zināšanas par neatliekamām situācijām, intensīvo terapiju un pediatriju.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti apgūs biežāko dzīvību apdraudošu stāvokļu patoģenēzi, to specifiku un kompensācijas mehānismums bērna organismā, kā arī kritiskās intervences to novēršanai. Papildus tam tiks pakāpeniski un mērķtiecīgi attīstīta izpratne par strukturētas pieejas un krīzes resursu vadības principu izmantošanu.

Prasmes

Strukturēta kritiski slima bērna izvērtēšana.
Pozitīva spiediena ventilācija ar sejas masku un maisu.
Endotraheālā intubācija.
Netiešā sirds masāža.
Intraosālās pieejas nodrošināšana.
Neatliekamo situāciju medikamentu ievade.
Šķidruma slodze/ bolusa ievadīšana bērnam.
Līderība/ komandas organizēšana/ komunikācija krīzes laikā.

Kompetences

Medicīnas studenti spēs gan, izmantojot teorētiskās zināšanas un vadības principus, uzņemties līderību, gan, izmantojot praktiskās iemaņas un komunikācijas spējas, iekļauties efektīvā komandā kritiski slimu bērnu stabilizēšanai. Iegūtās kompetences būs universāli pielietojamas ne tikai kursa laikā simulētajās klīniskajās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF10MaģistrsIerobežota izvēleJānis Kolbergs, Ivars Veģeris
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsIerobežota izvēleJānis Kolbergs, Ivars Veģeris
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsIerobežota izvēle