Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Normunds Limba
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par vesela organisma funkciju realizācijas un regulācijas mehānismiem, kā arī attīstīt iemaņas funkciju novērtēšanas metožu izmantošanā.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, fizioloģija, bioloģija, fizika, ķīmija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā students iegūs padziļinātas zināšanas par nervu sistēmas funkcijām, neironu darbības molekulārajiem aspektiem. Iegūtās zināšanas spēs izmantot, lai apgūtu pacientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanas metodes, pacientu stāvokļa novērtēšanas un ārstēšanas pamatprincipus. Students spēs analizēt vienkāršākos fizioloģisko mērījumu rezultātus, izskaidrot pacientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanas lietderību un nozīmību.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt pamata fizioloģiskos mērījumus, kā arī pielietot iegūtās iemaņas datu datorizētā ieguvē un analīzē. Zināšanas par neirofizioloģisko procesu regulāciju spēs izmantot, risinot klīniskus uzdevumus.

Kompetences

Iegūtās zināšanas un prasmes spēs izmantot fizioterapijas pacientu stāvokļa izmeklēšanai un fizioterapijas efektivitātes novērtēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv1MaģistrsObligāts