Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Mednieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Neiroloģija

Mērķis

Dot studentiem zināšanas par neiroloģisko slimnieku aprūpes mērķiem un ārstēšanas principiem stacionārā un ambulatorajā praksē.

Priekšzināšanas

Normālajā anatomijā, funkcionālajā fizioloģijā, iekšķīgajās un ķirurģiskajās slimībās un pacientu aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Apgūt zināšanas par neiroloģisko slimnieku aprūpes mērķiem un ārstēšanas principiem ambulatorajā praksē. Plānot, sniegt un izvērtēt neiroloģiskam pacientam piemērotu aprūpi.
Students būs ieguvis zināšanas, kas ļauj:
• izprast neiroloģisko slimību specifiku;
• zināt biežāko neiroloģisko sindromu un slimību cēloņus un mehānismus;
• novērtēt pacientu sūdzības par nervu sistēmas bojājuma simptomiem, to nozīmi un ietekmes klīniskajā praksē.

Prasmes

Students spēs:
• izmantot iegūtās zināšanas neiroloģisko slimnieku aprūpē, atpazīt raksturīgās sūdzības, mērķtiecīgi vākt datus;
• formulēt aprūpes problēmas, plānot neiroloģiska pacienta aprūpi;
• atpazīt pacientus ar redzes, dzirdes un runas traucējumiem, veidot pilnvērtīgu komunikāciju;
• lietot radošu pieeju neiroloģiska pacienta daudzveidīgo problēmu risināšanā un integrēt citu klīnisko kursu zināšanas un prasmes neiroloģiska pacienta aprūpē;
• sniegt psihoemocionālu atbalstu pacientam un viņa tuviniekiem, izglītot tos.
Apgūstot studiju kursu, studenti apgūs neiroloģisko slimību izvērtēšanu, slimības gaitu un prognozi; prasmes izmantot iegūtās zināšanas neiroloģisko slimnieku aprūpē un neiroloģisko pacientu slimību specifikas izpratnē, raksturīgāko sūdzību atpazīšanā un prasmē veikt neiroloģisko pacientu pamatizmeklēšanu, kā arī aprūpes problēmu formulēšanā, neiroloģiska pacienta aprūpes plānošanā. Studiju kursā studenti apgūs prasmes veidot pilnvērtīgu komunikāciju ar neiroloģisku pacientu, sniegt psihoemocionālu atbalstu pacientam un viņa tuviniekiem, kā arī kā arī prasmes pacienta un viņa piederīgo izglītošanā.

Kompetences

Students varēs:
• piedalīties neiroloģiska slimnieka aprūpes plānošanā;
• sadarbībā ar citām ārstniecības personām noteikt individuālam pacientam attiecīgu aprūpes taktiku, kas balstīta uz biopsihosociālu pieeju;
• novērtēt ārstēšanas un profilaktisko pasākumu īslaicīgos un ilgtermiņa efektus un prognostiskos uzdevumus pacientiem ar nervu sistēmas slimībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF4BakalaursObligāts
Māszinības, LFMZFb4BakalaursObligāts