Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Kristīne Šneidere , Kristīne Šneidere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķis

Attīstīt zināšanas par neiropsiholoģijas pamatprincipiem un attīstības perspektīvu; iepazīstināt ar neiropsiholoģijas pētījumos izmantoto terminoloģiju, izglītot par neiropsiholoģiskās izvērtēšanas iespējām un instrumentāriju, kā arī veicināt vispusīgu izpratni par neiropsiholoģijas nozari.

Priekšzināšanas

Anatomija, psihofizioloģija, psihes bioloģiskie pamati, psiholoģiskās izpētes pamatprincipi.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti apraksta un raksturo augstāko psihisko funkciju lokalizāciju, augstāko psihisko funkciju traucējumu izpausmes. Raksturo neiropsiholoģiskās izpētes un rehabilitācijas pamatprincipus.

Prasmes

Studenti apkopo zinātnisko informāciju par neiropsiholoģijas atziņām, neiropsiholoģiskiem sindromiem, augstāko psihisko funkciju lokalizāciju, spēj sasaistīt neiropsiholoģisko sindromu un tā simptomus ar atbilstošo smadzeņu lokalizāciju. Balstoties uz klienta vajadzībām un problēmām, spēj izstrādāt tālāko profesionālās darbības plānu.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas par neiropsiholoģiju studenti izskaidro psihisko funkciju lokalizāciju, augstāko psihisko funkciju traucējumu izpausmes, izprot klienta vajadzības un problēmas un izstrādā saskaņotu psiholoģiskās palīdzības plānu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.